Tag Archives: U-Multirank

Druhé vydání nového žebříčku vysokých škol U-Multirank

Necelý rok po prvním zveřejnění výsledků nového evropského multidimenzionálního hodnocení vysokých škol s názvem U-Multirank (13. května 2014) přicházejí jeho autoři s druhým vydáním, jež bylo oficiálně spuštěno 30. března 2015.

U-Multirank je ambiciózní projekt, finančně podporovaný z prostředků Evropské unie, který v současné době hodnotí již více než 1 200 vysokoškolských institucí z 83 zemí podle 31 ukazatelů zařazených do pěti dimenzí: teaching and learning, research performance, international orientation, knowledge transfer, regional engagement. Neuvádí jedno celkové skóre vysoké školy, jak to činí většina ostatních mezinárodních žebříčků, ale nechává volbu a důležitost ukazatelů na každém uživateli. Nejedná se tedy o klasický žebříček, ale spíše o nástroj pro srovnávání vysokých škol, jehož cílem je transparentním způsobem ukázat velkou různorodost vysokoškolských institucí.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Kvalita, Utváření VŠ, Všechny články

Nový žebříček vysokých škol U-Multirank

Dlouho očekáváné výsledky nového evropského multidimenzionálního hodnocení vysokých škol, o němž se mluví a píše již nejméně tři roky, s názvem U-Multirank, byly poprvé zveřejněny 13. května 2014 na tiskové konferenci v Bruselu. Následovala například prezentace na konferenci IREG-7 Conference: Employability and Academic Rankings – Reflections and Impacts v Londýně; právě v těchto dnech se o něm jedná na konferenci U-Multirank, a new global multidimensional ranking and profiling tool – building on results v rámci řeckého předsednictví Evropské unie v Aténách a přibližně za dva týdny bude předmětem diskusí na sympóziu The 6th Annual International Symposium on University Rankings and Quality Assurance 2014 v Bruselu.

U-Multirank v současné době hodnotí více než 850 vysokoškolských institucí ze 74 zemí podle 31 ukazatelů zařazených do pěti dimenzí: teaching and learning, research performance, international orientation, knowledge transfer, regional engagement. Neuvádí jedno celkové skóre vysoké školy, ale nechává volbu a důležitost ukazatelů na každém uživateli. Nejedná se tedy o klasický žebříček (jak ostatně také sami autoři opakovaně zdůrazňují), ale spíše o nástroj pro srovnávání vysokých škol, jehož cílem je transparentním způsobem ukázat velkou různorodost vysokoškolských institucí.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Kvalita, Utváření VŠ, Všechny články

Žebříčky vysokých škol se proměňují a jejich vliv sílí

Sezóna žebříčků vysokých škol je opět za dveřmi a zahájena bude v polovině května zveřejněním žebříčku vysokoškolských systémů, kterou již potřetí vydává Universitas 21. Vliv žebříčků na vývoj vysokého školství ve světě se v posledních letech výrazně zvýšil, a proto je důležitá reflexe nejen výsledků jednotlivých škol a zemí, ale také konkrétních dopadů žebříčků na vysokoškolskou politiku a vysokoškolské systémy. Avšak nejen to. Pro budoucnost vysokého školství je třeba sledovat také velice dynamický a inovativní vývoj celého rychle se proměňujícího globálního kontextu hodnocení kvality vysokých škol. V této souvislosti je významný zcela nový počin odborného časopisu European Journal of Education, který své celé první letošní číslo věnoval těmto otázkám. Mezi mnoha zajímavými články jsme využili především příspěvek známé kritičky žebříčků vysokých škol irské profesorky Ellen Hazelkorn.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Evropské hodnocení vysokých škol: U-Multirank

V roce 2014 se má konečně objevit nový žebříček pěti set univerzit s názvem U-Multirank. V rámci projektu Evropské komise, schváleného na konci roku 2012, ho připraví tým vedený Střediskem pro vysoké školství (CHE) v Německu a Střediskem pro studium vysokoškolské politiky (CHEPS) v Nizozemsku. Dvouletý projekt (2013–2014) přijde na 2 miliony € a poté bude pravděpodobně prodloužen o další dva roky. Jednotlivé vysoké školy se do něj již mohou začít hlásit.

U-Multirank bude univerzity posuzovat z více pohledů. Umístění školy bude záviset nejen na rozsahu a kvalitě vědecké práce, ale také například na tom, jak je na škole hodnocena výuka nebo jak je úspěšná v přenosu poznatků do praxe. Hodnoceny budou sice především evropské vysoké školy, ale na dobrovolné bázi se zapojí také některé vysoké školy z jiných světadílů. V letech 2009–2012 již proběhla pilotní fáze projektu U-Multirank, do níž se zapojily rovněž čtyři české univerzity. 

Žebříček s názvem U-Multirank bude evropskou odpovědí na nedostatky světových žebříčků, které začaly vycházet zhruba v polovině minulého desetiletí. Vydává je například Šanghajská univerzita (ARWU), britské Times Higher Education nebo agentura Quacquarelli Symonds Limited (QS). Nový projekt U-Multirank zatím vyvolává dosti kontroverzní reakce: příznivé i kritické. Například elitní sdružení LERU (League of European Research Universities), reprezentující 21 špičkových evropských univerzit, jako je Oxford nebo Cambridge, kritizuje především to, že projekt je tak velkoryse financován z veřejných (evropských) prostředků.

Více viz: New ranking targets 500 universities. European Commission, 17. 12. 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Krátké zprávy, Kvalita