Tag Archives: Studium v zahraničí

Eurostudent o kvalitě studia a očekávaném uplatnění na trhu práce

Posledními tématy, která jsme připravili z nedávno publikované závěrečné zprávy evropského výzkumu Eurostudent (EUROSTUDENT V 2012–2015. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators) jsou zaprvé studentská hodnocení kvality studia a zadruhé další studijní plány studentů a představy o jejich uplatnění na trhu práce. Tímto pátým článkem současně uzavíráme řadu příspěvků o jednotlivých tématech pátého kola evropského výzkumu studentů Eurostudent, který v členských zemích zemí EHEA proběhl v letech 2012–2015 (viz uvedené prameny na konci článku).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, Kvalita, Studenti, Všechny články

Eurostudent o mobilitě studentů a internacionalizaci studia

Po třech předchozích informativních článcích ze závěrečné zprávy projektu Eurostudent V (Mezinárodní výzkum studentů vysokých škol Eurostudent, Kolik času studenti věnují studiu a kolik placené práci: co zjistil Eurostudent?Eurostudent V. Kolik mají studenti peněz a za co je utrácejí) se tentokrát věnujeme internacionalizaci studia a tzv. kreditní mobilitě studentů, tedy dalšímu významnému a sledovanému tématu. V článku se zabýváme nejen tím, jaké rozdíly jsou v mobilitě studentů mezi jednotlivými zeměmi EHEA zapojenými do výzkumu, ale i mezi různými skupinami studentů.

Využíváme přitom především informace obsažené v desáté kapitole právě publikované závěrečné zprávy výzkumu Eurostudent V 2012–2015. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators a z online databáze výzkumu Data Reporting Module (DRM). Pokud to bylo možné, porovnáváme výsledky pátého kola výzkumu s výsledky třetího kola, které proběhlo v období 2005–2008 (Eurostudent III 2005–2008. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators). Tento postup umožňuje do jisté postihnout změny, k nimž za necelé desetiletí došlo. Využíváme i některé další výsledky studie o mobilitě studentů (tzv. Intelligence Briefs), kterou v roce 2014 zpracoval nezávislý vídeňský ústav společenských věd Institut für Höhere Studien.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Co čeká vysoké školy severských zemí?

Severské země – Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko – mají dnes ve vysokém školství výjimečnou pozici. Na rozdíl od většiny evropských zemí totiž zvyšují své výdaje na vysoké (i jiné) školství. Přesto se také ony snaží najít doplňkové zdroje financování a postupně realizují své dlouhodobé reformní záměry. Co čeká vysoké školy severských zemí v roce 2014 a jaké úkoly před nimi stojí v delším časovém horizontu?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Dánsko, Finsko, Kvalita, Norsko, Výhled VŠ, Všechny články, Švédsko

Mobilita studentů v Německu a její ekonomické přínosy

Rozvoj mezinárodní mobility studentů je jedním z charakteristických trendů současného vývoje vysokoškolských systémů a Vysoké školství ve světě o něm také často informuje. V Německu bylo z pověření Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung) a v péči dvou spolkových agentur DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) a DSW (Deutsches Studentenwerk) v poslední době zveřejněno několik zajímavých zpráv a studií, které vycházejí ze standardních statistik o zahraničních studentech, z výsledků pravidelného šetření sociálního a ekonomického postavení německých studentů, včetně těch, kteří studují v zahraničí, a z mimořádně provedených analýz. Pojednávají nejen o měnících se tocích a směrování vysokoškolských studentů z a do Německa, ale také o ekonomických přínosech, který představují zahraniční studenti pro hostitelskou zemi.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Internacionalizace, Německo, Studenti, Všechny články

Evropská komise zveřejnila novou strategii internacionalizace

Ve snaze posílit pozici evropského vysokého školství v globalizovaném světě přichází Evropská komise (EK) s novou strategií internacionalizace. Dokument EK European Higher Education in the World (Evropské vysoké školství ve světě), zveřejněné 11. července 2013, chápe výzvy globalizace komplexně a neomezuje se jen na to, jak má Evropa získat více zahraničních studentů. Zdůrazňuje také potřebu výrazněji podporovat mobilitu evropských studentů, a ani internacionalizaci nezužuje jen na mobilitu. Vytyčuje i další priority, jako jsou zkvalitňování studijních programů, strategická spolupráce, partnerství a budování kapacit.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Výhled VŠ, Všechny články

Jak na korupci v mezinárodních aktivitách vysokých škol

Ze zahraničních zdrojů víme, že české kauzy například kolem plzeňských práv či na některých soukromých vysokých školách nejsou ani v mezinárodním kontextu v poslední době ojedinělé. Šířící se korupce a podvody jsou velice často spojeny s rozmachem studia v zahraničí a politikou internacionalizace.

Centrum pro mezinárodní vysokoškolské vzdělávání (Center for International Higher Education – CIHE), které je součástí Boston College, dlouhodobě shromažďuje a pravidelně publikuje informace, týkající se korupčních praktik. Jeho Monitor korupce ve vysokém školství (Higher Education Corruption Monitor) je pravděpodobně nejvýznamnější iniciativou svého druhu na světě. Jak vážná již současná situace je, se dozvíme z článku ředitele CIHE a známého experta na komparace vysokého školství profesora Philipa G. Altbacha.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Věda bez hranic – brazilský program stipendií nabírá tempo

Jak se otevřít světu a zapojit se do globální konkurence je jedním z hlavních úkolů vysokých škol na celém světě a tedy samozřejmě i u nás. Je to nezbytné nejen pro školy samotné, ale také pro každou zemi a její ekonomiku jako jeden z předpokladů úspěchu v náročné globální konkurenci. Promyšlené a velkorysé řešení, které spojuje zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky s rozvojem vysokého školství, připravila nová brazilská vláda jako program Věda bez hranic (Science without Borders  Ciências sem Fronteiras), který má během čtyř let zajistit 100 tisíc stipendií (75 tisíc financovaných z veřejného a 25 tisíc ze soukromého sektoru). Je zajímavý především tím, že blahodárně funguje oběma směry – pomáhá nejen Brazílii, ale i hostitelským zemím. Proto také představitelé mnoha států vyvíjejí nemalé úsilí o co největší účast svých univerzit v tomto programu.

Program Věda bez hranic je sice mimořádný, ale není ve světě ojedinělý. Například Barack Obama připravil obdobně zaměřený program 100 000 Strong in the Americas, jehož cílem je zvýšit počet studentů z Latinské Ameriky a Karibiku v USA na 100 tisíc ročně a naopak do této oblasti vyslat během příštích deseti let 100 tisíc amerických studentů.

Brazilský program přináší i nám řadu otázek a inspirací: Pokusili jsme se do programu Věda bez hranic také vstoupit a podpořit tak konkurenceschopnost a internacionalizaci českých univerzit (výše stipendií mnohonásobně převyšují výdaje na jednoho studenta českých vysokých škol)? Nemáme uvažovat o podobném programu, nepotřebuje také česká ekonomika a vysoké školství obdobnou injekci? Neukazuje program na jednu z významných a efektivních možností čerpání prostředků z evropských fondů?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Brazílie, Financování, Internacionalizace, Latinská Amerika, Všechny články