Tag Archives: Konference EUA

Internacionalizace na výroční konferenci EUA 2013

Konkurenční mezinárodní prostředí dnes ovlivňuje vzdělávání i výzkum všech vysokých škol v Evropě. Není tedy omezeno jen na elitní univerzity, ale stalo se realitou pro široké spektrum vysokých škol. Evropská komise znovu potvrdila, že ještě letos vydá nové sdělení, Communication on a Strategy for the Internationalisation of Higher Education, a také Evropská asociace univerzit (EUA) zvolila pro svou výroční konferenci, která se konala ve dnech 11.–12. dubna 2013 na univerzitě v belgickém (vlámském) Gentu, jako téma internacionalizaci vysokého školství (European Universities – Global Engagement).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Výhled VŠ, Všechny články

Evropa by se měla rozhlédnout po světě, kde dochází k velkým změnám

Tony F. Chan – Europe should look beyond itself where big changes are happening. University World News, 1. 4. 2012.

Profesor Tony Fan-Cheong Chan je od roku 2009 prezidentem HKUST (Hong Kong University of Science and Technology). Narodil se v Hong Kongu, studoval matematiku a informatiku na CalTech (California Institute of Technology) a na Stanford University. Na UCLA (University of California, Los Angeles) založil a vedl Institute for Pure and Applied Mathematics, než se v roce 2001 stal děkanem (Dean of Physical Sciences). V letech 2006–2009 jako náměstek ředitele NSF (National Science Foundation) odpovídal za programy základního matematického a fyzikálního výzkumu na vysokých školách v USA ve výši cca 1,3 miliardy $ ročně. 

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Všechny články

Další země zavádějí školné, aby vysoké školy přežily

Martin Whittaker – More countries consider turning to tuition fees to achieve sustainability. University World News, 27. 3. 2012.

Podle poslední studie EUA, o které zpravodaj Vysoké školství ve světě již informoval, důsledky ekonomické krize nejvíce postihly vysoké školství ve Spojeném království, Irsku, Lotyšsku, Itálii, Řecku a Maďarsku, kde bylo financování z veřejných zdrojů sníženo o více než 10 %, a pak ve Španělsku, Nizozemsku, Slovensku, Litvě, Estonsku a Rumunsku, kde se snížení pohybovalo mezi 5 až 10 %.

Jedna ze čtyř pracovních skupin se proto na výroční konferenci EUA zabývala udržitelným financováním vysokého školství a zaměřila se na dvě oblasti, v nichž dochází k velkým změnám. Nejdiskutovanější byly zkušenosti ze zavádění školného v některých evropských zemích, jmenovitě v Anglii, Rakousku a Finsku.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Finsko, Rakousko, Studenti, Všechny články

Výroční konference Evropské asociace univerzit (EUA)

Letošní výroční konference Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) se bude konat na University of  Warwick (Coventry, Spojené království) ve dnech 22.–23. března 2012. Jejím hlavním tématem bude udržitelnost rozvoje vysokých škol (Sustainability of European Universities). Redakce Vysokého školství ve světě přináší základní informaci o cílech a programu jednání konference ještě před jejím zahájením. Redakce zároveň předpokládá, že během krátkého času přinese také informaci o výsledcích a závěrech výroční konference EUA v roce 2012.

Redakce Vysoké školství ve světě

Vysoké školy jsou konfrontovány s dramatickými změnami, které souvisejí se zhoršující se ekonomickou situací. Rovněž rychle se rozvíjející výzkumné prostředí v Evropě a masové vysokoškolské vzdělávání mají dopad na udržitelnost vývoje vysokých škol. Letošní konference EUA se proto snaží ukázat na klíčové aspekty udržitelnosti rozvoje vysokého školství v Evropě a možné cesty k dosažení tohoto cíle. Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Výhled VŠ, Všechny články