Tag Archives: Vícerozměrné žebříčky

Rusko připravuje pro vysoké školy svůj vlastní Multirank

Nedávno jsme psali o tom, že ruské vysoké školy se chtějí dostat mezi světovou elitu a co pro to vláda Ruské federace dělá. Dnes přinášíme informaci o dalším významném projektu, přípravě vícerozměrného žebříčku vysokých škol, jehož pilotní fáze byla právě ukončena. Obecné zadání ze strany státu zaznělo již před čtyřmi roky v jednom z projevů tehdejšího prezidenta D. Medvěděva. Vícerozměrný žebříček vysokých škol má významně pomoci zlepšit kvalitu a konkurenceschopnost ruských vysokých škol, postavení jednotlivých institucí v ruském vysokoškolském systému i v mezinárodní soutěži.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Jiné evropské země, Kvalita, Rusko, Utváření VŠ, Všechny články

Evropské hodnocení vysokých škol: U-Multirank

V roce 2014 se má konečně objevit nový žebříček pěti set univerzit s názvem U-Multirank. V rámci projektu Evropské komise, schváleného na konci roku 2012, ho připraví tým vedený Střediskem pro vysoké školství (CHE) v Německu a Střediskem pro studium vysokoškolské politiky (CHEPS) v Nizozemsku. Dvouletý projekt (2013–2014) přijde na 2 miliony € a poté bude pravděpodobně prodloužen o další dva roky. Jednotlivé vysoké školy se do něj již mohou začít hlásit.

U-Multirank bude univerzity posuzovat z více pohledů. Umístění školy bude záviset nejen na rozsahu a kvalitě vědecké práce, ale také například na tom, jak je na škole hodnocena výuka nebo jak je úspěšná v přenosu poznatků do praxe. Hodnoceny budou sice především evropské vysoké školy, ale na dobrovolné bázi se zapojí také některé vysoké školy z jiných světadílů. V letech 2009–2012 již proběhla pilotní fáze projektu U-Multirank, do níž se zapojily rovněž čtyři české univerzity. 

Žebříček s názvem U-Multirank bude evropskou odpovědí na nedostatky světových žebříčků, které začaly vycházet zhruba v polovině minulého desetiletí. Vydává je například Šanghajská univerzita (ARWU), britské Times Higher Education nebo agentura Quacquarelli Symonds Limited (QS). Nový projekt U-Multirank zatím vyvolává dosti kontroverzní reakce: příznivé i kritické. Například elitní sdružení LERU (League of European Research Universities), reprezentující 21 špičkových evropských univerzit, jako je Oxford nebo Cambridge, kritizuje především to, že projekt je tak velkoryse financován z veřejných (evropských) prostředků.

Více viz: New ranking targets 500 universities. European Commission, 17. 12. 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Krátké zprávy, Kvalita