Category Archives: Ostatní svět

Jižní Korea produkuje nejvíce vysokoškoláků na světě. Co s nimi?

Jižní Korea patří v posledních desetiletích mezi země OECD s největší dynamikou rozvoje vysokého školství. Poslední údaje ukazují, že zatímco v roce 1995 nastupovalo na vysoké školy 41 % odpovídajícího populačního ročníku mladých lidí, v roce 2010 to bylo již 71 %. Z hlediska dosaženého terciárního vzdělání jsou v Koreji také největší rozdíly mezi mladou a starší generací. V posledních letech se však tento rychlý růst ukončil a podíl nově přijatých do vysokoškolského studia stagnuje. Zvyšující se přebytek příliš vzdělaných lidí s následným nevyužíváním jejich schopností si začíná vybírat daň na místní ekonomice, píší Financial Times, ze kterých pro své články čerpaly také Lidové noviny a Týden.cz.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, Asie (bez Blízkého Východu), Korea, Společnost & VŠ, Všechny články

Relevance vysokoškolského studia a zaměstnatelnost absolventů v Číně

Vysoké školství v Číně prošlo v posledních dvou desetiletích mimořádně dynamickým kvantitativním rozmachem, který byl odstartován rozhodnutím nejvyšších vládních a stranických orgánů v Číně z roku 1999. I u nás jsme už získali zkušenosti s tím, že překotná masifikace vysokého školství bývá doprovázena řadou problémů v oblasti kvality a relevance studia a uplatnění absolventů. Nezaměstnanost absolventů je v Číně poměrně vysoká a školy se proto ocitají pod značným tlakem, aby nabízely relevantní studium. Čínské ministerstvo školství nedávno oznámilo, že odmítlo schválit přes 250 studijních programů v 60 institucích. Vysoké školy, které budou napříště chtít otevírat nové studijní programy, musí prokázat jejich ekonomickou potřebu a poptávku po nich na pracovním trhu. Podle směrnice ministerstva školství schválené před dvěma lety se mohou i stávající programy redukovat či dokonce rušit, pokud ve dvou po sobě následujících letech nalezne práci méně než 60 % jejich absolventů. Nicméně ministerstvo schvaluje nové studijní programy pro ty obory, které samo považuje za důležité, i když poptávku po nich není možné prokázat.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, Asie (bez Blízkého Východu), Ekonomika & VŠ, Všechny články, Čína

Vysoké školství v dynamické Asii

„Vysoké školství v dynamické Asii“ je titul řady osmi studií, které Asijská banka pro rozvoj (Asian Development Bank – ADB) publikovala v první polovině letošního roku. Rozvoj vysokého školství v Asii byl především v posledních 10–20 letech impozantní, současně však vzrůstaly problémy, jak sladit expanzi s kvalitou a rovnými příležitostmi a jak se vyrovnat s omezenými finančními prostředky. Studie proto měly odpovědět na tři klíčové otázky: Jaké jsou dlouhodobé i krátkodobé priority vysokého školství v tomto regionu? Kam se má úsilí zaměřit, aby mělo velký a udržitelný efekt?  Jak má ADB podporovat členské rozvojové země, aby podstatně rozšířily přístup na vysoké školy a zvýšily jejich kvalitu?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Asie (bez Blízkého Východu), Společnost & VŠ, Utváření VŠ, Všechny články

Co přináší růst vysokého školství v Číně a Indii

Více než 35 % celosvětové pracovní síly se nachází ve dvou zemích, v Číně a v Indii. Obě usilují o transformaci svého hospodářství, kde převažuje kvalifikačně nenáročná práce, na zeleně orientovanou high-tech ekonomiku. Na konferenci v Adelaide v Jižní Austrálii, kterou v červenci 2012 uspořádalo Národní centrum pro výzkum odborného vzdělávání (National Centre for Vocational Education Research), analyzoval profesor David Finegold z americké Rutgersovy univerzity důsledky ekonomického růstu a rozvoje vysokoškolských systémů obou zemí. Zdůraznil přitom, že přístup Číny a Indie k mnohým problémům je z řady důvodů zcela odlišný.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Asie (bez Blízkého Východu), Ekonomika & VŠ, Indie, Politika & VŠ, Všechny články, Čína

Vzestup post-konfuciánských znalostních ekonomik

Jeden ze závěrů našeho předcházejícího příspěvku o internacionalizaci vysokého školství (Rozmach internacionalizace bude pokračovat) upozorňoval, že terciární vzdělávání se v globálním hledisku začíná přesouvat na východ. Ke stejnému tématu se vztahuje i sborník analytických a kritických studií Higher Education in the Asia-Pacific: Strategic Responses to Globalisation. Editory knížky s 23 kapitolami autorů z tuctu zemí byli Simon Marginson, významný profesor vysokého školství na univerzitě v Melbourne, Sarjit Kaur a Erlewanati Sawir. Sborník jako 36. svazek ve své známé a kvalitní edici Higher Education Dynamics na konci loňského roku vydalo nakladatelství Springer.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Asie (bez Blízkého Východu), Ekonomika & VŠ, Politika & VŠ, Všechny články

Arabský svět následuje globální trendy v zajišťování kvality vysokého školství

Přibližně ve stejné době, kdy byla v Evropském prostoru vysokého školství (EHEA) otevřena diskuse o revizi Standardů a směrnic zajišťování kvality (ESG) – o které jsme informovali v článku „Co nového přinese ministerská konference v zajišťování kvality?“ – byla ve Spojených arabských emirátech vydána Komisí pro akademickou akreditaci (Commission for Academic Accreditation, CAA) nová verze Standardů pro licence a akreditace (Standards for Licensure and Accreditation).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Blízký Východ a Afrika, Internacionalizace, Kvalita, Spojené arabské emiráty, Všechny články

Programy excelence vysokých škol mají výsledky

Většina prostředků na financování výzkumu v USA i Spojeném království plyne do malého počtu institucí. Právě to se pokládá za další z důvodů, proč americké a britské vysoké školy dominují světovým žebříčkům. Ve snaze dosáhnout podobných výsledků vznikají v posledních letech v zemích na celém světě tzv. programy excelence, které koncentrují financování nejkvalitnějšího výzkumu do menšího okruhu nejlepších univerzit. Návrh programu Excelence vysokých škol předložilo v polovině roku 2011 také české ministerstvo; zatím však nebyl realizován. Výsledky obdobné praxe ve východoasijských zemích zkoumala studie publikovaná v březnu 2012 (Angela Yung-Chi Hou, Martin Ince, Chung-Lin Chiang – A reassessment of Asian pacific excellence programs in higher education: the Taiwan experience. Scientometrics 18 March 2012), o které ve zkrácené podobě informoval též Martin Ince v článku Excellence schemes help top universities get better. University World News, Issue 222, 20 May 2012.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Asie (bez Blízkého Východu), Financování, Kvalita, Všechny články

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o africkém vysokém školství (a báli jste se zeptat)

Africké vysoké školství není jistě na špici globální soutěže o excelentní vysoké školství, ale právě proto skýtá řadu podnětů a příležitostí i pro instituce z rozvinutějších částí světa. Představujeme vám projekt International Network for Higher Education in Africa (INHEA), který je bohatým zdrojem informací o rozvoji a výzkumu afrického vysokého školství. Je také spolu s vydáváním čtvrtletního informačního bulletinu International Higher Education jednou z klíčových aktivit CIHE (Center for International Higher Education) při Boston College v USA.

Ředitelem CIHE je Philip G. Altbach, profesor na Lynch School of Education na Boston College, respektovaný odborník s  globálním renomé v oblasti vysokoškolského výzkumu. Je autorem rozsáhlých srovnávacích publikací v různých tématických oblastech fungování a rozvoje vysokoškolských systémů a editorem časopisu Educational Policy (v minulosti také časopisů Review of Higher EducationComparative Education Review).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Blízký Východ a Afrika, Utváření VŠ, Všechny články

Věda bez hranic – brazilský program stipendií nabírá tempo

Jak se otevřít světu a zapojit se do globální konkurence je jedním z hlavních úkolů vysokých škol na celém světě a tedy samozřejmě i u nás. Je to nezbytné nejen pro školy samotné, ale také pro každou zemi a její ekonomiku jako jeden z předpokladů úspěchu v náročné globální konkurenci. Promyšlené a velkorysé řešení, které spojuje zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky s rozvojem vysokého školství, připravila nová brazilská vláda jako program Věda bez hranic (Science without Borders  Ciências sem Fronteiras), který má během čtyř let zajistit 100 tisíc stipendií (75 tisíc financovaných z veřejného a 25 tisíc ze soukromého sektoru). Je zajímavý především tím, že blahodárně funguje oběma směry – pomáhá nejen Brazílii, ale i hostitelským zemím. Proto také představitelé mnoha států vyvíjejí nemalé úsilí o co největší účast svých univerzit v tomto programu.

Program Věda bez hranic je sice mimořádný, ale není ve světě ojedinělý. Například Barack Obama připravil obdobně zaměřený program 100 000 Strong in the Americas, jehož cílem je zvýšit počet studentů z Latinské Ameriky a Karibiku v USA na 100 tisíc ročně a naopak do této oblasti vyslat během příštích deseti let 100 tisíc amerických studentů.

Brazilský program přináší i nám řadu otázek a inspirací: Pokusili jsme se do programu Věda bez hranic také vstoupit a podpořit tak konkurenceschopnost a internacionalizaci českých univerzit (výše stipendií mnohonásobně převyšují výdaje na jednoho studenta českých vysokých škol)? Nemáme uvažovat o podobném programu, nepotřebuje také česká ekonomika a vysoké školství obdobnou injekci? Neukazuje program na jednu z významných a efektivních možností čerpání prostředků z evropských fondů?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Brazílie, Financování, Internacionalizace, Latinská Amerika, Všechny články