Tag Archives: Centra excelence

Co čeká vysoké školy severských zemí?

Severské země – Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko – mají dnes ve vysokém školství výjimečnou pozici. Na rozdíl od většiny evropských zemí totiž zvyšují své výdaje na vysoké (i jiné) školství. Přesto se také ony snaží najít doplňkové zdroje financování a postupně realizují své dlouhodobé reformní záměry. Co čeká vysoké školy severských zemí v roce 2014 a jaké úkoly před nimi stojí v delším časovém horizontu?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Dánsko, Finsko, Kvalita, Norsko, Výhled VŠ, Všechny články, Švédsko

Reforma výzkumu a vysokého školství ve Francii má zvýšit jejich dopad na ekonomiku

Výzkum ve Francii je v mnoha oborech na té nejvyšší světové úrovni, pokud ho hodnotíme podle počtu získaných cen a uznání, avšak jeho využití a celkový dopad na ekonomiku jsou menší než v jiných rozvinutých zemích. Tak například francouzské podniky podávají ve srovnání s německými jen třetinu patentů ročně (20 tisíc oproti 60 tisícům), přestože výdaje na výzkum a vývoj jsou ve Francii jen o málo nižší než v Německu (2,26 % HDP proti 2,9 % HDP). Nová francouzská vláda proto chce reformou transferu výzkumu podstatně zvýšit jeho využití a podpořit tak v zemi inovace, konkurenceschopnost i zaměstnanost. Realizuje i další projekty, jako je Opération Campus, které významně podpoří francouzský výzkum a vysoké školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Francie, Výzkum, Všechny články

Vysoké školy v Polsku usilují společně o více zahraničních studentů

V posledních letech polské vysoké školy spojily své síly a vedou kampaň, pomocí níž chtějí získat větší počet zahraničních studentů. Uvědomují si totiž malé povědomí o polském vysokém školství ve světě a reagují také na doporučení OECD z roku 2007. Proto například letos zdarma zpřístupnily nové iPhone a iPad aplikace pro potenciální zahraniční zájemce o možnostech vysokoškolského studia v Polsku (brzy nabídnou i verzi pro systém Android).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Polsko, Všechny články

Ve francouzském vysokém školství se soutěživost nahradí spoluprací

Nový francouzský prezident François Hollande již během své volební kampaně představil řadu svých záměrů ve francouzském vysokém školství a výzkumu. V první řadě je to příprava nového vysokoškolského zákona, ale také zlepšení studijních podmínek (financování a ubytování studentů), zavedení účinných opatření proti studijní neúspěšnosti, zvýšená podpora výzkumu a současně náprava jeho regionální nevyváženosti. Ostře se přitom vymezil proti svému předchůdci (zpravodaj Vysoké školství ve světě publikoval 30. dubna 2012 dva články o předvolební kampani obou kandidátů). Zatímco Nicolas Sarkozy zaváděl do vysokého školství a výzkumu prvky konkurence, soutěže jednotlivých institucí o finanční prostředky, a vybudováním špičkových center usiloval o zlepšení postavení Francie ve světě, François Hollande zdůrazňuje, že soutěž musí být nahrazena spoluprací.

Geneviève Fioraso, nová socialistická ministryně odpovědná za vysoké školství a výzkum, začala hned po nástupu do funkce intenzivně jednat s představiteli hlavních aktérů ve vysokém školství a výzkumu s cílem obnovit dialog i vzájemnou důvěru. V rozsáhlém červnovém rozhovoru pro deník Le Monde informovala, jak chce řešit tři klíčové problémy svého resortu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Francie, Politika & VŠ, Utváření VŠ, Všechny články

Vysoké školství, výzkum a francouzské volby 2012

Sarkozy skládá účty a Hollande se připravuje na funkci

Ve Francii letos probíhají dvojí volby – prezidenta i parlamentu. Rozhodnou také o tom, jak se bude dále vyvíjet francouzské vysoké školství a výzkum: zda se bude pokračovat ve směru, který nastavily v posledních pěti letech rozsáhlé Sarkozyho reformy, nebo zda dojde k jejich úpravám a korekcím či dokonce k zásadním změnám. Další vývoj ve Francii nezávisí ovšem jenom na tom, které ze dvou hlavních uskupení ve volbách vyhraje. Existuje i další možnost – spoluvládnutí, kohabitace, nevyhraje-li v obou volbách stejná strana. A ovšem záleží rovněž na tom, co dovolí nebo bude vyžadovat ekonomická situace.

Přinášíme proto ještě před druhým kolem prezidentských voleb nejprve shrnutí toho, co Nicolas Sarkozy stačil za pět let svého funkčního období ve vysokém školství realizovat. Následuje krátká informace o prioritách, které má François Hollande, druhý hlavní kandidát (a podle posledních předpovědí i vítěz – les carottes sont cuites, mrkev je uvařena, jak říkají Francouzi). Text uzavírají komentáře v tisku ke školnému, klíčovému problému, který čeká na řešení, ať již vyhraje kdokoli.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Francie, Politika & VŠ, Utváření VŠ, Všechny články