Tag Archives: Prof. Ellen Hazelkorn

Žebříčky vysokých škol se proměňují a jejich vliv sílí

Sezóna žebříčků vysokých škol je opět za dveřmi a zahájena bude v polovině května zveřejněním žebříčku vysokoškolských systémů, kterou již potřetí vydává Universitas 21. Vliv žebříčků na vývoj vysokého školství ve světě se v posledních letech výrazně zvýšil, a proto je důležitá reflexe nejen výsledků jednotlivých škol a zemí, ale také konkrétních dopadů žebříčků na vysokoškolskou politiku a vysokoškolské systémy. Avšak nejen to. Pro budoucnost vysokého školství je třeba sledovat také velice dynamický a inovativní vývoj celého rychle se proměňujícího globálního kontextu hodnocení kvality vysokých škol. V této souvislosti je významný zcela nový počin odborného časopisu European Journal of Education, který své celé první letošní číslo věnoval těmto otázkám. Mezi mnoha zajímavými články jsme využili především příspěvek známé kritičky žebříčků vysokých škol irské profesorky Ellen Hazelkorn.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Restrukturalizace irského vysokého školství

V posledních 40 letech zažilo Irsko pozoruhodné vývojové zvraty. Díky členství v Evropské unii a urychlené internacionalizaci a deregulaci finančních a investičních trhů se ochranářská, předindustriální společnost přeměnila na postindustriální, technologicky náročnou ekonomiku. Strategická pozice mezi Spojenými státy a Evropou Irsku umožnila, aby se stalo předním příjemcem přímých zahraničních investic. Do roku 2000 bylo po USA druhým největším světovým vývozcem počítačového softwaru a sídlem 10 nejvýznamnějších farmaceutických společností. V letech prosperity byl „keltský tygr“ ztělesněním úspěchu globalizace. Avšak po nástupu celosvětové finanční krize v roce 2008 se stal symbolem ekonomického kolapsu. Zachránila jej až „trojka“ ve složení Mezinárodní měnový fond, Evropská komise a Evropská centrální banka. Dnes se o zemi mluví různě. Někdy jako o velkém experimentu, jindy jako o vzoru úspornosti. Všechny zásadní změny se promítly i do irského vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Irsko, Utváření VŠ, Výhled VŠ, Všechny články

Jak vlastně hospodářská krize ovlivňuje vysoké školy?

Otázku uvedenou v nadpisu svého článku nepoložila Ellen Hazelkornová, profesorka na Dublin Institute of Technology a významný odborník na vysoké školství působící například jako expert v OECD, jen tak. Odpovědět na ni je cílem nového komparativního projektu, který se ve spolupráci s celosvětovou asociací univerzit (International Association of Universities – IAU) právě rozbíhá a v jehož čele stojí. Přinášíme výtah z jejího článku nejen jako první informaci o velmi zajímavém projektu, ale zejména pro řadu inspirativních otázek, které v něm klade.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Ekonomika & VŠ, Všechny články

Jak žebříčky vysokých škol ovlivňují jejich institucionální strategie?

Nová kniha Ellen Hazelkorn přináší výzkumem podložené odpovědi

Ellen Hazelkorn, děkanka Graduate Research School na Dublinském technologickém institutu v Irsku, se dlouhodobě zabývá problematikou dopadů tzv. žebříčků na podobu vysokých škol. Na toto téma publikovala mnoho odborných článků a jejím zatím posledním výstupem je vůbec první monografické zpracování problematiky žebříčků, založené na vlastním výzkumu, v knize Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence (Palgrave Macmillan, New York 2011).

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články