Tag Archives: Zpráva EUA

Ekonomická krize dál škrtí rozpočty evropských vysokých škol

Evropská asociace univerzit (EUA) ve spolupráci s národními rektorskými konferencemi evropských zemí od roku 2008 systematicky sleduje a vyhodnocuje důsledky finanční krize a poklesu ekonomiky pro vysoké školství v evropských zemích. K tomu účelu vytvořené pracoviště (EUA Public Funding Observatory) o tom každoročně před létem publikuje zprávu (o té loňské jsme před rokem referovali v článku Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství).

Letošní zpráva (Spring 2013) podává přesnější obrázek o vývoji v celém sledovaném období 2008–2012, který je také o něco pochmurnější, protože zdokonalení metodiky umožnilo očistit údaje o financování vysokých škol od vlivu inflace. Důsledky krize se prohlubují a rozdíly mezi různými částmi Evropy se dále zvětšují. Zprávu doplňuje i pravidelně aktualizovaný interaktivní online nástroj (interactive online tool), který ukazuje hlavní údaje o stavu financování v jednotlivých zemích.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články

Evropská asociace univerzit EUA vyhodnocuje MOOCs

Přestože koncept vysokoškolských kursů poskytovaných online a zdarma pro velký počet studentů není zdaleka nový, vzbudily MOOCs (Massive Open Online Courses), které od loňského roku začala nabízet řada amerických firem ve spojení s prestižními univerzitami, značnou pozornost vysokých škol i médií. Skutečnost, že se tyto iniciativy objevily tak náhle a některé z nich ani nemají jasně čitelný obchodní model, vedla ke spekulacím o skutečných záměrech i o dlouhodobých důsledcích pro vysokoškolský sektor. Sekretariát Evropské asociace univerzit (EUA – European University Association) proto od počátku bedlivě sleduje vývoj MOOCs. V listopadu 2012 projednávalo tuto problematiku vedení EUA a zařadilo MOOCs, jejich potencionální důsledky i možnosti, které otevírají pro evropské vysoké školství, na program jednání Rady EUA v lednu 2013 v Istanbulu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Utváření VŠ, Výuka, Všechny články

Zkvalitňování vzdělávání prostřednictvím monitorování

Letos v létě vydala Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) zprávu Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths, která je výsledkem dvouletého projektu TRACKIT zaměřeného na zjišťování, do jaké míry jednotlivé vysoké školy nebo celé vysokoškolské systémy monitorují průběh studia a následující kariéru absolventů vysokých škol.

Do projektu vedeného konsorciem, který tvoří EUA a pět evropských univerzit, a podporovaného Evropskou komisí, se zapojilo 31 evropských zemí včetně České republiky. V jedenácti z nich proběhlo podrobné zjišťování jak na národní, tak především na institucionální úrovni, do něhož se zapojilo 23 vysokých škol (tentokrát již bez české účasti).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, EU (organizace, celek/členské země), Výuka, Všechny články

EUA hodnotí strategie mobility v evropském vysokém školství

Více než stovka zástupců evropských univerzit, národních agentur a vládních institucí se sešla na začátku letošního září na norské Univerzitě v Oslu k diskusi nad výsledky projektu MAUNIMO (Mapping University Mobility of Staff and Students), vedeného Evropskou asociací univerzit (European University Association – EUA). Výsledky projektu zároveň EUA zveřejnila v nové zprávě s názvem Mobilita: sblížení politiky a praxe (Mobility: Closing the gap between policy and practice). Projekt si kladl za cíl vyhodnotit strategie evropských vysokých škol v oblasti mobility studentů a zaměstnanců univerzit. Potýkal se přitom s přetrvávajícím problémem se shromažďováním spolehlivých a srovnatelných údajů a navrhl soubor nástrojů, které jej mají pomoci zmírnit. Výsledkem celého projektu je velice zajímavá a v uvedené zprávě zachycená „momentka“ současného stavu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články

Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství

Druhá informace z letošního salcburského fóra Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) o financování vysokého školství navazuje na první příspěvek Jak se evropské vysoké školy udrží v novém ekonomickém klimatu?, uveřejněný ve Vysokém školství ve světě 4. července 2012. Předmětem této další informace je nová zpráva EUA Public Funding Observatory (June 2012), jejíž první předběžné výsledky byly na fóru představeny (v Salcburku o nich referovala ředitelka programu Enora Bennetot Pruvot). Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství sleduje EUA systematicky již od roku 2008 (o loňské zprávě z června 2011 krátce informoval náš článek Úsporná opatření v evropském vysokém školství z 31. března). Na základě informací průběžně získávaných od národních konferencí rektorů zpracovává EUA v rámci programu Public Funding Observatorypravidelné situační zprávy. Na rozdíl od předchozích let zahrnuje nová zpráva celé období 2008–2012, v němž navíc sleduje nejen probíhající změny ve financování vysokého školství z veřejných zdrojů a jejich další výhled, ale také jak jsou jimi jednotlivé evropské vysokoškolské systémy i instituce ovlivněny a jak se v evropských zemích mění postoje ke školnému.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články

Úsporná opatření v evropském vysokém školství

V důsledku ekonomických, finančních a rozpočtových problémů přistupuje v poslední době řada evropských zemi ke snižování veřejných výdajů také na vysoké školství a na výzkum. Je zřejmé, že se nejedná pouze o krátkodobý výkyv, a je velice pravděpodobné, že se nevyhne ani České republice (vycházíme například z informací o projednávání státního rozpočtu ve vládě a v parlamentu na konci roku 2011). Mohou tím být zahájeny významné procesy, které v příštích letech sice postupně, avšak zcela zásadně změní celkovou podobu a hlavní charakteristiky vysokého školství v evropských zemích, jako se to již začíná dít ve Velké Británii. V těchto širších souvislostech považujeme proto za důležité neustále sledovat, shrnovat a vyhodnocovat vývoj v jiných evropských (případně i neevropských) zemích. Dnešní příspěvky k tomuto tématu tedy nepochybně nejsou poslední.

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Nizozemsko, Všechny články