Tag Archives: Erasmus+

Eurostudent o mobilitě studentů a internacionalizaci studia

Po třech předchozích informativních článcích ze závěrečné zprávy projektu Eurostudent V (Mezinárodní výzkum studentů vysokých škol Eurostudent, Kolik času studenti věnují studiu a kolik placené práci: co zjistil Eurostudent?Eurostudent V. Kolik mají studenti peněz a za co je utrácejí) se tentokrát věnujeme internacionalizaci studia a tzv. kreditní mobilitě studentů, tedy dalšímu významnému a sledovanému tématu. V článku se zabýváme nejen tím, jaké rozdíly jsou v mobilitě studentů mezi jednotlivými zeměmi EHEA zapojenými do výzkumu, ale i mezi různými skupinami studentů.

Využíváme přitom především informace obsažené v desáté kapitole právě publikované závěrečné zprávy výzkumu Eurostudent V 2012–2015. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators a z online databáze výzkumu Data Reporting Module (DRM). Pokud to bylo možné, porovnáváme výsledky pátého kola výzkumu s výsledky třetího kola, které proběhlo v období 2005–2008 (Eurostudent III 2005–2008. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators). Tento postup umožňuje do jisté postihnout změny, k nimž za necelé desetiletí došlo. Využíváme i některé další výsledky studie o mobilitě studentů (tzv. Intelligence Briefs), kterou v roce 2014 zpracoval nezávislý vídeňský ústav společenských věd Institut für Höhere Studien.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Reklamy

1 komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Podpora mobility studentů v evropských zemích

Evropská komise společně se svými agenturami Eurydice a EACEA vydala na konci roku 2013 zprávu o vytváření soustavy ukazatelů o podmínkách mobility studentů v Evropě (Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe). Navržená soustava ukazatelů umožňuje sledovat a porovnávat, jakou a jak rozdílnou podporu mobilitě studentů poskytují jednotlivé evropské země. Vedle již delší dobu známých údajů o rozsahu mobility studentů tedy zjišťuje, jakou politiku v oblasti mobility studentů evropské státy uplatňují. Zahrnuje šest tematických oblastí podpory mobility: informační a poradenské služby; přenositelnost grantů a půjček a finanční podpora mobilních studentů; jazyková příprava; kvalita mobility ve studiu; uznávání výstupů vzdělávání; podpora mobility znevýhodněných studentů.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Na školy v cizině si studenti mohou půjčit, zaručí se za ně EU

Vysoké školství ve světě již přineslo základní informaci o novém programu Erasmus+, který Evropský parlament schválil 19. listopadu 2013 (viz Program Erasmus+ dostal zelenou). Zajímavý pohled na novou podobu evropského programu Erasmus, konkrétně na podporu mezinárodní mobility studentů prostřednictvím půjček na magisterské studium, představila také Julie Daňková v Hospodářských novinách. S laskavým svolením autorky její článek zveřejňujeme.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Reklamy

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Program Erasmus+ dostal zelenou

Evropský parlament schválil v úterý 19. listopadu 2013 Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na roky 2014–2020. Program Erasmus+ by do měsíce měla schválit ještě Rada EU (členské státy). Zahájen bude v lednu 2014. Sedmiletý program má zlepšit dovednosti absolventů a jejich zaměstnatelnost, přispět k modernizaci vzdělávání a studia, odborné přípravy a systémů práce s mládeží. K dispozici bude mít rozpočet ve výši 14,7 miliardy EUR, což je o 40 % více než u stávajících programů, které končí v roce 2013. Přes 4 miliony osob – včetně 2 milionů vysokoškolských studentů, 650 tisíc žáků odborných škol a učňů a přes 500 tisíc lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako dobrovolníci – získá finanční podporu na studium, stáže, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí. Studenti, kteří chtějí absolvovat v zahraničí celé magisterské studium, pro něž mohou jen zřídka získat ve své zemi stipendium či půjčku, mohou využít nového systému záruk na půjčky Evropského investičního fondu. Erasmus+ nabídne finanční prostředky také pedagogům a pracovníkům s mládeží a podpoří partnerství mezi školami (včetně univerzit a vysokých škol) a podniky a neziskovými organizacemi.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Reklamy

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Erasmus, internacionalizace a společné programy vysokých škol

Mezinárodní spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi probíhala v Evropské unii původně na bázi bilaterálních výměn studentů. Již od roku 1987 podporuje EU mobilitu vysokoškolských studentů a akademických pracovníků. V roce 2004 ovšem Evropská unie zahájila a od té doby v rámci programu Erasmus Mundus finančně podpořila 138 společných magisterských a 43 společných doktorských programů, do kterých se zapojilo téměř 700 univerzit a více než 16 tisíc studentů, doktorandů, vysokoškolských učitelů a výzkumníků. Nezávislá hodnocení potvrzují, že společný diplom představuje přidanou hodnotu, která absolventa značně zvýhodňuje na pracovním trhu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Reklamy

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Politika & VŠ, Všechny články

Evropská komise zveřejnila novou strategii internacionalizace

Ve snaze posílit pozici evropského vysokého školství v globalizovaném světě přichází Evropská komise (EK) s novou strategií internacionalizace. Dokument EK European Higher Education in the World (Evropské vysoké školství ve světě), zveřejněné 11. července 2013, chápe výzvy globalizace komplexně a neomezuje se jen na to, jak má Evropa získat více zahraničních studentů. Zdůrazňuje také potřebu výrazněji podporovat mobilitu evropských studentů, a ani internacionalizaci nezužuje jen na mobilitu. Vytyčuje i další priority, jako jsou zkvalitňování studijních programů, strategická spolupráce, partnerství a budování kapacit.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Reklamy

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Výhled VŠ, Všechny články