Druhé vydání nového žebříčku vysokých škol U-Multirank

Necelý rok po prvním zveřejnění výsledků nového evropského multidimenzionálního hodnocení vysokých škol s názvem U-Multirank (13. května 2014) přicházejí jeho autoři s druhým vydáním, jež bylo oficiálně spuštěno 30. března 2015.

U-Multirank je ambiciózní projekt, finančně podporovaný z prostředků Evropské unie, který v současné době hodnotí již více než 1 200 vysokoškolských institucí z 83 zemí podle 31 ukazatelů zařazených do pěti dimenzí: teaching and learning, research performance, international orientation, knowledge transfer, regional engagement. Neuvádí jedno celkové skóre vysoké školy, jak to činí většina ostatních mezinárodních žebříčků, ale nechává volbu a důležitost ukazatelů na každém uživateli. Nejedná se tedy o klasický žebříček, ale spíše o nástroj pro srovnávání vysokých škol, jehož cílem je transparentním způsobem ukázat velkou různorodost vysokoškolských institucí.

Redakce Vysoké školství ve světě

U-Multirank svým multidimenzionálním přístupem, spočívajícím v orientaci na široké spektrum aktivit a činností vysokoškolských institucí, překračuje hranice tradičních žebříčků vysokých škol v čele s šanghajským Academic Ranking of World Universities (ARWU) nebo britským QS World University Rankings (QS). Jeho metodologie reflektuje na jedné straně rozmanitost vysokoškolských institucí a současně různé rozměry a dimenze jejich excelence na mezinárodní úrovni. Blíže o koncepci tohoto nového přístupu na poli světových žebříčků vysokých škol a metodologii hodnocení pojednával například náš dřívější článek Nový žebříček vysokých škol U-Multirank.

Finančně je projekt U-Multirank podporován z prostředků Evropské unie (konkrétně čtyřmi miliony € z programu Erasmus+ v letech 2013–2017) a jeho realizace probíhá pod vedením konsorcia tří významných evropských pracovišť zaměřených na vysoké školství – německého Centre for Higher Education (CHE), nizozemského Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente a rovněž nizozemského Centre for Science and Technology Studies (CWTS) na Leiden University.

U-Multirank vedle tradiční výkonnosti ve výzkumné činnosti (research performance) posuzuje a hodnotí také vzdělávací a výukovou činnost (teaching and learning), předávání znalostí (knowledge transfer), úroveň internacionalizace (international orientation) a regionální zapojení (regional engagement). To je celkem pět dimenzí, do kterých je zařazeno 31 ukazatelů, podle nichž U-Multirank vysokoškolské instituce posuzuje a srovnává.

Výsledkem procesu posouzení je hodnocení institucí v jednotlivých ukazatelích na škále v rozmezí od kategorie A—very good až po kategorii E—weak. Cílem hodnocení přitom není sestavovat pořadí nejlepších institucí na bázi jednoho celkového skóre, ale naopak uživatelům se doporučuje a umožnuje vytvářet vlastní individuální žebříčky reflektující jejich preference, potřeby a očekávání. Webová aplikace navíc poskytuje možnost srovnání s podobnými (like with like) institucemi, které je možné podle nabízených kritérií filtrovat.

Nejnovější výsledky hodnocení U-Multirank z roku 2015 sice na jedné straně vypovídají o pokračující dominanci amerických univerzit z hlediska počtu jejich výzkumných publikací a patentů (zejména HarvardMIT), na druhé straně je však například podle ukazatele vyjadřujícího intenzitu spolupráce s průmyslovým sektorem (podíl spoluautorských vědeckých publikací) nejúspěšnější německá Reutlingen University of Applied Sciences a podle ukazatele úrovně mobility studentů francouzská IESEG School of Management Lille. Navíc z výsledků vyplývá nepochybně zajímavá informace, že 148 institucí z 29 zemí dosahuje nejvyššího hodnocení (tedy kategorie A) v alespoň 10 ukazatelích z celkového počtu 31 ukazatelů.

Zcela záměrně tím U-Multirank dokumentuje značnou různorodost vysokoškolských institucí, neboť zdůrazňuje různé aspekty excelence, které je možné pozorovat na množství nejrůznějších institucí, čímž je možné dospět k závěru, že například i koncept nejlepší světové univerzity je závislý na tom, co právě hledáme. Profesor Frans van Vught z nizozemského CHEPS na University of Twente, jeden z iniciátorů a ideových otců vzniku U-Multirank, k tomu dodává, že žádná univerzita na světě není dobrá ve všem a že pouze přibližně 8 % hodnocených institucí získává nejvyšší hodnocení kategorie A ve více než 10 (z celkem 31) ukazatelích.

S tím souvisí rovněž skutečnost, že přibližně polovina hodnocených institucí získává nejvyšší hodnocení kategorie A v jednom až pěti ukazatelích. Zatímco tedy existují univerzity s velmi dobrými výsledky v mnoha dimenzích svého zaměření, přibližně polovina z nich je úspěšná nebo dokonce velmi úspěšná jen ve svých profilových dimenzích (oblastech).

V aktuálním vydání zveřejňuje U-Multirank výsledky více než 1 200 institucí z 83 zemí po celém světě, což je značný posun ve srovnání s rokem 2014, kdy byly zveřejněny výsledky přibližně 850 institucí ze 74 zemí. Počet institucí ze zemí Evropské unie však přitom vzrostl pouze ze 478 na 583, což znamená, že nově byly zařazeny převážně mimoevropské instituce. Počet zařazených českých vysokých škol vzrostl ze 14 na 16 (konkrétně 13 veřejných, 2 soukromé a 1 státní).

Zároveň U-Multirank pokrývá kolem 7,5 tisíc (5 tisíc v roce 2014) studijních programů na více než 1 800 fakultách, neboť vedle srovnání na úrovni vysokoškolských institucí je rovněž jeho cílem zaměřovat pozornost na jednotlivé obory, disciplíny a studijní programy. V roce 2015 poskytuje U-Multirank bližší pohled na 7 skupin studijních programů. Vedle původních (physics, electrical engineering, mechanical engineering a business studies) byly v roce 2015 nově zařazeny další tři skupiny (psychology, computer science a medicine) a rozšiřování skupin studijních programů má pokračovat i v roce 2016.

Do skupiny studijních programů physics (fyzika) je mezi 192 hodnocených institucí zařazeno i 5 českých vysokých škol (UK v Praze, ČVUT v Praze, MU v Brně, ZČU v Plzni a UP v Olomouci). Ve skupině studijních programů electrical engineering (elektrotechnika) je mezi 212 hodnocenými institucemi 6 českých vysokých škol (ČVUT v Praze, VUT v Brně, MENDELU v Brně, ZČU v Plzni, VŠPJ v Jihlavě a UO v Brně). Ve skupině studijních programů mechanical engineering (strojírenství) je mezi 220 hodnocenými institucemi 6 českých vysokých škol (ČVUT v Praze, VUT v Brně, MENDELU v Brně, ZČU v Plzni, UTB ve Zlíně a UO v Brně). Ve skupině studijních programů business studies (podnikatelství) je mezi 412 hodnocených institucí zařazeno 11 českých vysokých škol (ČVUT v Praze, VŠE v Praze, MU v Brně, MENDELU v Brně, VUT v Brně, ZČU v Plzni, UTB ve Zlíně, VŠPJ v Jihlavě, Unicorn College v Praze, VŠFS v Praze a UO v Brně).

Ve skupině studijních programů psychology (psychologie) jsou mezi 200 hodnocených institucí zařazeny 3 české vysoké školy (UK v Praze, MU v Brně a UP v Olomouci). Do skupiny studijních programů computer science (informatika) je mezi 408 hodnocených institucí zařazeno 6 českých vysokých škol (UK v Praze, ČVUT v Praze, MU v Brně, ZČU v Plzni, UP v Olomouci a pražská Unicorn College). A do skupiny studijních programů medicine (lékařství) jsou mezi 168 hodnocených institucí zařazeny 4 české vysoké školy (UK v Praze, MU v Brně, UP v Olomouci a UO v Brně).

Možností, jak sestavit vlastní žebříček, je samozřejmě mnoho. U-Multirank proto pro ilustraci přibližuje nově dokonce sedmnáct (oproti třem v roce 2014) příkladů takových žebříčků. Nejúspěšnějšími vysokými školami například podle žebříčku Economic Involvement Ranking, který hodnotí předávání znalostí a regionální zapojení vysokých škol prostřednictvím jedenácti ukazatelů se stejnými vahami, jsou francouzská Claude Bernard University Lyon 1, nizozemská Erasmus University Rotterdam, německá Technische Universität Berlin nebo švýcarská ETH Zurich. Z českých institucí se v tomto žebříčku umístilo nejlépe ČVUT v Praze na 123. místě z přibližně 1 200 vysokých škol (v roce 2014 to bylo 43. místo z 850 hodnocených institucí).

Na otázku, zda U-Multirank nabízí lepší řešení oproti tradičním žebříčkům vysokých škol, reaguje známá a uznávaná odbornice a zároveň kritička žebříčků vysokých škol Ellen Hazelkornová nejednoznačně. Na jedné straně oceňuje některé jeho nesporné výhody jako například odklon od vnímání pouze jednoho rozměru excelence, na druhé straně zmiňuje metodologicky problematické ukazatele kombinující kvalitu a kvantitu a také závislost hodnocení na mnohdy nesrovnatelné kvalitě údajů poskytovaných jednotlivými institucemi. Hazelkornová navíc připomíná, že U-Multirank postupně ustupuje ze svých původních ambicí, přestože by se měl jako celoevropský projekt zaměřit v první řadě na vytvoření nástroje, který bude sloužit ve prospěch zvyšování kvality a konkurenceschopnosti evropského vysokého školství.

Třetí vydání žebříčku U-Multirank má být zveřejněno v březnu 2016.

Zpracovali Aleš Bartušek a Jan Koucký

.

 

U-Multirank 2015 Edition. Universities compared. Your way (online)

Nic Mitchell: U-Multirank throws up surprises in new league tables. University World News, 30 March 2015, Issue 361

Žebříčky vysokých škol a chování vysokoškolských institucí. Vysoké školství ve světě, 9. červen 2015

Nový žebříček vysokých škol U-Multirank. Vysoké školství ve světě, 10. červen 2014

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Kvalita, Utváření VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s