Category Archives: Irsko

Z irských univerzit se mají stát ziskové instituce

V Irsku se na podzim 2013 rozjela kampaň Braňte irské univerzity (Defend the Irish University). Představitelé kampaně tvrdí, že irské univerzity se čím dál tím více stávají spíše firmami orientovanými na zisk, místo aby sloužily svému vlastnímu (původnímu) účelu jako veřejná služba. Obávají se, že taková změna může zničit celý sektor irského vysokého školství. Kampaň zahájily dva odborové svazy zastupující vysokoškolské učitele, IFUT (Irish Federation of University Teachers) a SIPTU (Services Industrial Professional and Technical Union). Cílem kampaně je zabránit degradaci vysokých škol na výzkumná centra pro soukromý sektor. Na všech sedmi irských univerzitách se pod chartu kampaně podepsalo již nejméně 700 učitelů a dalších akademických pracovníků a rozsah této podpory neustále roste. V této souvislosti nelze nevzpomenout kampaň Obrana veřejného vysokého školství (In Defence of Public Higher Education) na anglických univerzitách, o jejímž zahájení právě před dvěma lety již Vysoké školství ve světě informovalo.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Irsko, Výzkum, VŠ pracovníci, Všechny články

Změny ve financování irských vysokých škol

Vývoj irského vysokého školství v posledních desetiletích je velmi zajímavý ve více ohledech:

  • jako příklad rychlého a úspěšného vytvoření binárního vysokoškolského systému (což se v České republice nepodařilo) a v souvislosti s tím efektivního využívání evropských prostředků;
  • pro těsné propojení rozvoje vysokého školství s ekonomikou země – nejprve v období „keltského tygra“ a v současnosti ve snaze prospívat i v nepříznivé ekonomické situaci a realizovat dlouhodobou strategii.

Již v říjnu 2012 zpravodaj Vysoké školství ve světě referoval o nejnovějších krocích irské vysokoškolské politiky (Restrukturalizace irského vysokého školství). V následujícím článku je tato informace rozšířena o klíčový prvek nové strategie, kterým jsou změny ve financování terciárních institucí.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Financování, Irsko, Výhled VŠ, Všechny články

Irské vysoké školy vytvářejí regionální klastry

Deník Irish Times uveřejnil článek Jima Brownea, prezidenta National University of  Ireland, Galway, o nezbytnosti regionální spolupráce terciárních institucí různé úrovně i profilu. Jeho argumentace sice vychází z irské situace, bezpochyby však má širší platnost. Irský terciární systém totiž stojí za pozornost již od 90. let, kdy byla s velkou podporou EU vybudována poměrně hustá síť technických škol (tehdy zvaných regional technical colleges), které začaly poskytovat odborné vzdělávání na vyšší sekundární, post-sekundární a spíše výjimečně i na bakalářské úrovni. Nyní se podle dlouhodobé strategie do roku 2030 (podrobněji viz Restrukturalizace irského vysokého školství) začíná vytvářet „koordinovaný systém vysokoškolského vzdělávání“, což vede k protichůdným názorům a vyvolává určité obavy.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Irsko, Utváření VŠ, Výhled VŠ, Všechny články

Institucionální mapa vysokého školství v Irsku se mění

Vysokoškolské vzdělání v Irsku poskytuje především 7 univerzit a 14 technologických institutů (nejznámější je Dublin Institute of Technology). Vedle toho však v Irsku působí řada dalších státem podporovaných vysokoškolských institucí (colleges) nejrůznějšího zaměření (včetně 7 škol pro přípravu učitelů). Cílem irské Higher Education Authority (HEA) je však snížit jejich počet z 39 na 17 a podpořit tím zvýšení kvality poskytovaného vzdělání i jeho efektivitu (získat větší hodnotu za méně peněz). Jedním z cílů institucionální integrace je například redukce neefektivního počtu stejných nebo podobných vzdělávacích programů a kurzů nabízených různými institucemi.

Školy se mají slučovat na regionálním nebo oborovém principu. V nejbližší době má vzniknout prvních pět regionálních klastrů, které již irské ministerstvo školství schválilo. Slučování se má týkat i technologických institutů, které mají nejprve úžeji spolupracovat a později k sobě přičlenit některé menší školy a při splnění určitých podmínek díky tomu dosáhnout na statut Technické univerzity. Podobným způsobem vplynou některé colleges do institucionálního rámce regionálních univerzit.

Institucionální část reformy irského vysokého školství vychází z irské strategie pro vysoké školství na dvě následující desetiletí (National Strategy for Higher Education to 2030), kterou vláda schválila v roce 2011 (obsáhle jsme o ní informovali v článku Restrukturalizace irského vysokého školství). Proces přípravy institucionální reformy začal již před rokem na základě zveřejnění diskusního dokumentu HEA (Towards a Future Higher Education Landscape). V průběhu roku 2012 probíhala diskuse; HEA zveřejnila další závažné materiály, včetně výsledků rozsáhlého připomínkování ze strany vysokoškolských institucí. O konečné podobě institucionálního uspořádání irského vysokého školství se má rozhodnout v dubnu 2013.

Higher Education Landscape. Higher Education Authority (HEA), 16 January 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Irsko, Krátké zprávy, Utváření VŠ, Výhled VŠ

V Irsku má během čtyř let studovat 4000 Brazilců

Podle nové dohody uzavřené během oficiální jihoamerické cesty irského prezidenta Michaela D. Higginse (viz foto) bude v Irsku během příštích čtyř let studovat na 4 tisíce Brazilců. Je to další krok v realizaci ambiciózního programu brazilské vlády na zvýšení vzdělanostní a kvalifikační úrovně země „Věda bez hranic“ (Ciências sem Fronteiras), o němž jsme již přinesli obšírnou informaci (Věda bez hranic – brazilský program stipendií nabírá tempo). Dohoda pomůže nejen Brazílii, ale je velice výhodná i pro Irsko. Pro nás je tato brazilsko-irská aktivita především zajímavým podnětem k úvahám, jak se české vysoké školství může více zapojit do mezinárodní soutěže o zahraniční studenty.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Irsko, Všechny články

Restrukturalizace irského vysokého školství

V posledních 40 letech zažilo Irsko pozoruhodné vývojové zvraty. Díky členství v Evropské unii a urychlené internacionalizaci a deregulaci finančních a investičních trhů se ochranářská, předindustriální společnost přeměnila na postindustriální, technologicky náročnou ekonomiku. Strategická pozice mezi Spojenými státy a Evropou Irsku umožnila, aby se stalo předním příjemcem přímých zahraničních investic. Do roku 2000 bylo po USA druhým největším světovým vývozcem počítačového softwaru a sídlem 10 nejvýznamnějších farmaceutických společností. V letech prosperity byl „keltský tygr“ ztělesněním úspěchu globalizace. Avšak po nástupu celosvětové finanční krize v roce 2008 se stal symbolem ekonomického kolapsu. Zachránila jej až „trojka“ ve složení Mezinárodní měnový fond, Evropská komise a Evropská centrální banka. Dnes se o zemi mluví různě. Někdy jako o velkém experimentu, jindy jako o vzoru úspornosti. Všechny zásadní změny se promítly i do irského vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Irsko, Utváření VŠ, Výhled VŠ, Všechny články