Tag Archives: Rating

Žebříčky vysokých škol a chování vysokoškolských institucí

S nastupující novou sezónou světových žebříčků vysokých škol, během níž stejně jako v předchozích letech budeme informovat o nejvýznamnějších výsledcích a komentářích, přicházíme s dalším z řady příspěvků známé a uznávané kritičky žebříčků vysokých škol Ellen Hazelkornové. Irská profesorka a ředitelka výzkumného oddělení HEPRU (Higher Education Policy Research Unit) na dublinském Technologickém institutu (Institute of Technology), která působí zároveň jako poradce pro vzdělávací politiku Úřadu pro vysoké školství (Higher Education Authority) v Irsku, poskytla v dubnu rozhovor internetovému magazínu University World News. V něm například vyjadřuje názor, že přestože deklarovaným účelem a cílem žebříčků vysokých škol je měření kvality vysokoškolských institucí, ve skutečnosti velmi často vypovídají spíše o jejich bohatství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Žebříčky vysokých škol se proměňují a jejich vliv sílí

Sezóna žebříčků vysokých škol je opět za dveřmi a zahájena bude v polovině května zveřejněním žebříčku vysokoškolských systémů, kterou již potřetí vydává Universitas 21. Vliv žebříčků na vývoj vysokého školství ve světě se v posledních letech výrazně zvýšil, a proto je důležitá reflexe nejen výsledků jednotlivých škol a zemí, ale také konkrétních dopadů žebříčků na vysokoškolskou politiku a vysokoškolské systémy. Avšak nejen to. Pro budoucnost vysokého školství je třeba sledovat také velice dynamický a inovativní vývoj celého rychle se proměňujícího globálního kontextu hodnocení kvality vysokých škol. V této souvislosti je významný zcela nový počin odborného časopisu European Journal of Education, který své celé první letošní číslo věnoval těmto otázkám. Mezi mnoha zajímavými články jsme využili především příspěvek známé kritičky žebříčků vysokých škol irské profesorky Ellen Hazelkorn.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Postavení v žebříčku ovlivňuje finanční rozpočet vysoké školy

Mezinárodní i národní žebříčky vysokých škol, ať celých institucí nebo podle jednotlivých oborů, jsou stále oblíbenější a jejich počet neustále roste. Jaký však mají skutečný vliv na rozhodování uchazečů o volbě studia a tedy i na počet studentů každé vysoké školy? Jak se liší tento vliv mezi domácími a zahraničními studenty a jak mezi různými obory studia? Po zavedení vysokého školného v Anglii je to zvlášť důležité, protože počet přihlášek přímo dopadá na celkové příjmy vysoké školy. Studenti se však rozhodují jinak než předtím, neboť za svou investici chtějí získat co nejvyšší protihodnotu. Vliv žebříčků je ale významný všude, kde jsou vysoké školy alespoň z části financovány podle počtu studentů jako například v České republice.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Kvalita, Všechny články

Ruské vysoké školy chtějí mezi světovou elitu

Ruská vláda chce dostat vysoké školství a výzkum na světovou úroveň a v posledních letech proto realizuje štědře financované podpůrné programy, které jsou inspirovány programy excelence v různých zemích světa. Zvolila k tomu dvě rozdílné cesty. Jedna spočívá v podpoře 15 vybraných vysokých škol, aby dosáhly světové úrovně a alespoň 5 z nich se během několika příštích let dostalo v mezinárodních žebříčcích mezi nejlepší školy světa. Cílem druhého programu je zřídit zcela novou instituci, která na špičkové úrovni propojuje výuku, výzkum a inovace, a je základem pro vznik ruského Silicon Valley. Podle mezinárodních zkušeností je totiž zakládání institucí „na zelené louce“ o něco schůdnější cestou, jak rychle dosáhnout špičkové úrovně, protože se nemusí překonávat setrvačnost existujících institucí. Na vzniku Skolkovského institutu vědy a technologie (Skoltech) se ve značné míře podíleli zahraniční odborníci, zejména z MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, Jiné evropské země, Kvalita, Rusko, Všechny články

Excelence je běh na dlouhou trať

Většině univerzit na předních příčkách mezinárodních žebříčků vysokých škol jsou stovky let. Otázkou však je, zda se na vrchol mohou dostat také mladší instituce, pokud se například zaměří na mezery na vzdělávacím trhu nebo budou masivně inovovat? A co je snazší? Vybudovat vynikající instituci na zelené louce, nebo zmodernizovat starou? Jaká je pravděpodobnost, že se univerzita, která za sebou nemá staletí zkušeností, stane jednou z nejlepších na světě? Je tomu skutečně tak, že stejně jako dobré víno vyžaduje i akademická excelence odbornou péči, pozornost a dlouhou dobu zrání? To jsou otázky, na něž se v posledních letech se svými kolegy zaměřil dlouholetý expert Světové banky na vysoké školství Jamil Salmi.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Evropské hodnocení vysokých škol: U-Multirank

V roce 2014 se má konečně objevit nový žebříček pěti set univerzit s názvem U-Multirank. V rámci projektu Evropské komise, schváleného na konci roku 2012, ho připraví tým vedený Střediskem pro vysoké školství (CHE) v Německu a Střediskem pro studium vysokoškolské politiky (CHEPS) v Nizozemsku. Dvouletý projekt (2013–2014) přijde na 2 miliony € a poté bude pravděpodobně prodloužen o další dva roky. Jednotlivé vysoké školy se do něj již mohou začít hlásit.

U-Multirank bude univerzity posuzovat z více pohledů. Umístění školy bude záviset nejen na rozsahu a kvalitě vědecké práce, ale také například na tom, jak je na škole hodnocena výuka nebo jak je úspěšná v přenosu poznatků do praxe. Hodnoceny budou sice především evropské vysoké školy, ale na dobrovolné bázi se zapojí také některé vysoké školy z jiných světadílů. V letech 2009–2012 již proběhla pilotní fáze projektu U-Multirank, do níž se zapojily rovněž čtyři české univerzity. 

Žebříček s názvem U-Multirank bude evropskou odpovědí na nedostatky světových žebříčků, které začaly vycházet zhruba v polovině minulého desetiletí. Vydává je například Šanghajská univerzita (ARWU), britské Times Higher Education nebo agentura Quacquarelli Symonds Limited (QS). Nový projekt U-Multirank zatím vyvolává dosti kontroverzní reakce: příznivé i kritické. Například elitní sdružení LERU (League of European Research Universities), reprezentující 21 špičkových evropských univerzit, jako je Oxford nebo Cambridge, kritizuje především to, že projekt je tak velkoryse financován z veřejných (evropských) prostředků.

Více viz: New ranking targets 500 universities. European Commission, 17. 12. 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Krátké zprávy, Kvalita