Sezóna vysokoškolských žebříčků zahájena

Ve dnech 14. až 16. května 2014 proběhla v Londýně konference s názvem IREG-7 Conference: Employability and Academic Rankings – Reflections and Impacts. Jednalo se v pořadí již o sedmou konferenci mezinárodní neziskové asociace s názvem IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (zkráceně IREG Observatory), sdružující organizace sestavující žebříčky vysokých škol, ale také univerzity a další instituce, které mají zájem na zlepšování kvality žebříčků a kvality vysokých škol obecně. Hlavním tématem letošní konference byl vztah žebříčků vysokých škol a zaměstnatelnosti jejich absolventů.

Konference se zároveň konala na začátku půlročního období, které trvá od května do října, kdy jsou zveřejňovány přední světové vysokoškolské žebříčky. Nejprve byly 13. května zveřejněny první výsledky evropského projektu U-Multirank, vzápětí 15. května spatřil světlo světa žebříček vysokoškolských systémů Universitas 21 (U21). Následovat bude SCImago (v červenci), ARWU (v srpnu), QS (v září) a THE (v říjnu).

Redakce Vysoké školství ve světě

Spoluorganizátorem londýnské konference byla přední výzkumná a konzultační společnost v oblasti vysokoškolského vzdělávání QS Quacquarelli Symonds (QS), která je autorem prestižního světového žebříčku vysokých škol QS World University Rankings. Více než 170 účastníků konference z mnoha univerzit, z organizací zaměstnávajících absolventy vysokých škol a z vládních úřadů či institucí ze 42 zemí (z toho 22 evropských) se sešlo na akademické půdě University College London, aby vyslechlo během plenárního zasedání nebo v několika sekcích celkem 34 příspěvků.

Slavnostní zahájení konference obstarali předseda IREG Observatory Jan Sadlak (bývalý ředitel evropského centra pro vysokoškolské vzdělávání UNESCO-CEPES a také předseda odborné sekce UNESCO pro vysokoškolskou vzdělávací politiku), ředitel QS Quacquarelli Symonds Nunzio Quacquarelli a rektor University College London Michael Arthur.

Mezi nejzajímavější příspěvky patřily nepochybně zkušenosti a názory čtyř zástupců celosvětově významných zaměstnavatelů absolventů, konkrétně Siemens AG, Airbus Group, Shell International a Enterprise Rent-A-Car. Zdůrazňovali například význam rozmanitosti přijímaných vysokoškoláků z hlediska demografického i etnického nebo důležitost komunikačních dovedností a samostatného uvažování (thinking skills). Moderátor této sekce Stephen Isherwood z britské Asociace náborářů absolventů vysokých škol (Association of Graduate Recruiters) mimo jiné uvedl, že mnoho absolventů, kteří se v současnosti ucházejí o zaměstnání, postrádá potřebné dovednosti, a to zejména v inženýrských (technických) oborech.

V dalších příspěvcích se tematicky prolínaly otázky žebříčků vysokých škol a problémy zaměstnatelnosti absolventů z pohledu soukromých i veřejných vysokých škol a vládních institucí. Některé členské instituce asociace IREG Observatory například prezentovaly své zkušenosti se vztahem mezi vysokými školami a zaměstnavateli, zaškolováním absolventů a využíváním různých průzkumů k posuzování zaměstnatelnosti absolventů nebo své návrhy a iniciativy vedoucí ke zlepšování dovedností a kompetencí absolventů vysokých škol.

Zazněl rovněž zajímavý výklad o způsobech sběru dat šanghajského Center for World-Class Universities (CWCU) v rámci naplňování komplexní databáze GRUP (Global Research University Profiles), jejímž cílem je získat informace a zpracovat profily 1 200 světových výzkumných univerzit. Databáze GRUP nově zahrnuje míry zaměstnanosti v období do třech měsíců od absolvování; zvlášť pro absolventy bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Zdrojem zveřejňovaných údajů jsou výsledky vlastního šetření CWCU na úrovni univerzit a také databáze národních statistických úřadů. Navíc autoři plánují rozšířit databázi GRUP o další ukazatele zaměstnatelnosti. Uvažuje se například o sledování vývoje kariér významných absolventů s odstupem 10 nebo 20 let po absolvování nebo o sledování průměrných platů absolventů ve věku 35, případně 45 let.

Martin Ince (který je členem akademického a poradního orgánu společnosti QS) popsal blíže šest různých zdrojů pro získávání respondentů při realizaci šetření mezi zaměstnavateli, jehož výsledky se promítají do jednoho z kritérií žebříčku QS World University Rankings.

Za prvé QS v rámci svého šetření mezi zaměstnavateli pravidelně oslovuje všechny dřívější respondenty, aby znovu odpověděli a poskytli tak aktuální pohled na kvalitu vysokých škol. Druhým zdrojem je rozsáhlá databáze zaměstnavatelů na klíčových trzích po celém světě, kterou v QS vyvinuli v průběhu své dvacetileté existence. Dále má QS k dispozici rozsáhlou síť partnerů včetně mezinárodních organizací, médií a pracovních portálů, z nichž řada podporuje šetření mezi zaměstnavateli tím, že distribuují pozvánky k účasti v šetření. Od roku 2007 jsou k předkládání seznamů zaměstnavatelů vyzývány rovněž samotné vysokoškolské instituce (Institution Supplied Lists). V roce 2010 spustili v QS navíc proces registrace zaměstnavatelů (Sign Up Facility), v jehož rámci mohou samotní zainteresovaní zaměstnavatelé aktivně vyjádřit svůj zájem účastnit se globálního šetření.

V sekci příspěvků, kterou moderoval zakladatel šanghajského žebříčku ARWU a zároveň místopředseda asociace IREG Observatory Nian Cai Liu, diskutovali vývojové trendy v mezinárodním hodnocení vysokoškolských institucí zástupci čtyř významných světových žebříčků: Robert Morse (U.S. News Education Rankings), Phil Baty (THE World University Rankings), Ben Sowter (QS World University Rankings) a Gero Federkeil (U-Multirank).

Gero Federkeil prezentoval první výsledky multidimenzionálního hodnocení vysokých škol U- Multirank a poukázal na problémy se spolehlivostí a mezinárodní srovnatelností údajů o zaměstnatelnosti absolventů, které jsou také důvodem, proč se U-Multirank na tuto oblast nezaměřuje. U-Multirank v současné době hodnotí 874 institucí ze 74 zemí dle 31 ukazatelů zařazených do pěti dimenzí (Teaching and learning, Research, International orientation, Knowledge transfer, Regional engagement) s tím, že neuvádí jedno celkové skóre, ale nechává volbu a důležitost ukazatelů na každém uživateli. Nejedná se tedy o klasický žebříček, ale spíše o nástroj pro srovnávání vysokých škol, jehož cílem je ukázat různorodost vysokoškolských institucí.

Robert Morse, Phil Baty i Ben Sowter hovořili o budoucím směřování svých žebříčků. Shodně jde o mapování dosud neprozkoumaných teritorií v reakci na rostoucí poptávku po žebříčcích reflektujících regionální a ekonomický kontext. Například na podzim 2014 budou zveřejněny první výsledky žebříčku Arab Region University Ranking (U.S. News and World Report). Od roku 2013 je zveřejňován žebříček Asia University Rankings (THE), v roce 2014 byl poprvé zveřejněn žebříček BRICS & Emerging Economies Rankings (THE) používající stejnou metodologii jako žebříček THE World University Rankings a zahrnující pouze vysoké školy zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika) a dalších rozvíjejících se zemí včetně České republiky (Univerzita Karlova v Praze skončila v tomto žebříčku na 31. místě, Masarykova Univerzita na 53. místě a Vysoké učení technické v Brně na 84. místě). Dalšími třemi existujícími regionálními žebříčky jsou QS University Rankings: Asia, QS University Rankings: Latin AmericaQS University Rankings: BRICS.

Se svými příspěvky vystoupili také například zástupci kazachstánské Al-Farabi Kazakh National University, ruské Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod nebo srbské University of Belgrad. Prezentován byl také ruský mezinárodní žebříček Russian Round University Ranking, který klade důraz především na hodnocení vzdělávací činnosti, jež se na celkovém skóre institucí podílí vahou 50 %. Mluvilo se rovněž o rostoucím zájmu o žebříčky vysokých škol na Ukrajině. Polský žebříček Perspektywy University Ranking, který sestavuje již od roku 2000 organizace Perspektywy Education Foundation, zohledňuje více než 30 ukazatelů v šesti dimenzích: prestige, innovation, academic potential, academic effectiveness, learning environment, internationalisation.

Asociace IREG Observatory, jejímiž členy jsou přibližně čtyři desítky univerzit, vysokoškolských institutů, center, akreditačních a ratingových agentur a tvůrců vysokoškolských žebříčků z téměř dvaceti zemí (členem je například slovenská ARRA, avšak nikdo z České republiky), vedle intenzivní snahy rozvíjet a organizovat komunikaci v oblasti žebříčků vysokoškolských institucí, uděluje navíc certifikáty kvality v rámci iniciativy IREG Ranking Audit. Na proběhlé konferenci v Londýně se žebříček CHE University Ranking stal v pořadí třetím žebříčkem, jemuž bylo uděleno právo užívat po tři roky certifikát kvality IREG Approved, který potvrzuje, že metodika, postup a publikace tohoto žebříčku splňují kritéria vysoké kvality a žebříček je sestavován v souladu s nejvyšší profesionální úrovní. Žebříček německého centra CHE Centrum für Hochschulentwicklung tak následoval polský národní žebříček Perspektywy University Ranking a mezinárodní žebříček QS World University Rankings, jimž byl certifikát udělen v roce 2013 na IREG fóru ve Varšavě.

V Londýně navíc valné shromáždění asociace IREG Observatory poprvé od svého ustavení v prosinci 2009 volilo své vedení na příští čtyřleté období. Prezidentem byl znovu zvolen Jan Sadlak (Francie) a do výkonného výboru byli zvoleni jako viceprezidenti Gero Federkeil (Německo), Nian Cai Liu (Čína), Waldemar Siwinski (Polsko); jako další členové výboru pak Paul Serban Agachi (Rumunsko), Dimitriy Grishankov (Rusko), Birte Hornemann (Dánsko), Sholpan Kalanova (Kazachstán), Olesya Lynovytska (Ukrajina), Marko Marhl (Slovinsko) a Robert Morse (USA).

Příští setkání organizované asociací IREG Observatory se uskuteční v červnu 2015 jako IREG fórum v dánském Aalborgu. Tématem fóra budou opět žebříčky, tentokrát oborově zaměřené (Subject & Discipline Related Rankings).

Zpracovali Aleš Bartušek a Jan Koucký

.

 

IREG-7 Conference: Employability and Academic Rankings – Reflections and Impacts (příspěvky a diskuse na konferenci)

IREG provádí audit žebříčků vysokých škol. Vysoké školství ve světě, 31. květen 2013

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Ekonomika & VŠ, Kvalita, USA, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s