Category Archives: Polsko

Problémy polského vysokého školství

Problémy a dilemata, s nimiž se v současnosti potýká polské vysoké školství, nám nejsou neznámé, právě naopak: rapidní kvantitativní rozmach následovaný hlubokým demografickým poklesem; financování vysokých škol založené především na počtu studentů, které je v rozporu s nezbytností zaměřit se na upadající kvalitu; zpochybňovaná relevantnost nabízeného vzdělávání jak pro absolventy vysokých škol, tak i pro polskou ekonomiku; nutnost realizace potřebných změn ve vysokém školství narážející na těžkopádnost a inertnost celého systému.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Internacionalizace, Kvalita, Polsko, Všechny články

Polské vysoké školství: snižování počtu studentů a jeho důsledky

V blízké budoucnosti se v Polsku očekává největší pokles počtu vysokoškolských studentů v Evropě. Stojí za tím především demografické důvody. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zpracovala pro Polsko dva scénáře. Podle prvního poklesnou do roku 2025 počty nově zapsaných vysokoškoláků na 55 % stavu v roce 2005, což představuje propad o téměř milion studentů (947 tisíc). Druhý scénář OECD předpokládá podle posledních trendů, že se počty studentů sníží na 65 % stavu z roku 2005, čili klesnou o téměř 800 tisíc studentů (přesněji o 775 tisíc). V Evropě tak razantní snížení počtu studentů, k jakému má dojít v důsledku demografického vývoje v Polsku, nemá obdoby. Předpokládá se, že počty studentů se sníží z 1,82 milionů v roce 2010 na 1,52 milionů v roce 2015; avšak v roce 2020 jich už má být pouze 1,25 milionu. Na koho tento pokles dopadne?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Polsko, Utváření VŠ, Všechny články

Vysoké školy v Polsku usilují společně o více zahraničních studentů

V posledních letech polské vysoké školy spojily své síly a vedou kampaň, pomocí níž chtějí získat větší počet zahraničních studentů. Uvědomují si totiž malé povědomí o polském vysokém školství ve světě a reagují také na doporučení OECD z roku 2007. Proto například letos zdarma zpřístupnily nové iPhone a iPad aplikace pro potenciální zahraniční zájemce o možnostech vysokoškolského studia v Polsku (brzy nabídnou i verzi pro systém Android).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Polsko, Všechny články