Tag Archives: Spoluúčast studentů

Australská reforma se zatím odkládá

Po dvou příspěvcích o vládním návrhu reformy vysokého školství v Austrálii (Radikální reforma vysokého školství v Austrálii) a o tom, jak byly přijaty (Spory o australskou vysokoškolskou reformu), přinášíme další, který sleduje, jak se vládní koalice snažila během podzimního projednávání v Senátu různými ústupky získat potřebné hlasy nezávislých senátorů a jak nakonec neuspěla ani ve druhém čtení na posledním zasedání Senátu v prosinci 2014. Již dnes proto australská vláda připravuje nové znění zákona s dalšími ústupky, po jejichž zapracování má zákon na jarním zasedání Senátu v roce 2015 pravděpodobně projít.

V průběhu posledních týdnů se v australském tisku objevily komentáře, které si kladou zásadní otázky, zda navrhovaná reforma skutečně vyřeší hlavní problémy vysokého školství. Sledování průběhu politického procesu implementace radikální australské reformy je zajímavé, neboť se po dramatickém zvýšení školného v Anglii jedná o další pokus rozvinuté země OECD zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost masového vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Austrálie, Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Spory o australskou vysokoškolskou reformu

V předchozím příspěvku (Radikální reforma terciárního vzdělávání v Austrálii) jsme informovali o návrhu nového zákona, který dovršuje proměnu australského terciárního vzdělávání posledním krokem, deregulací školného. To sice podle odhadů povede k jeho asi dvojnásobnému zvýšení, ale umožní snížit z dlouhodobého hlediska nejistou federální podporu a zajistit tak udržitelnost financování vysokého školství. Současně se však rozšiřuje systém studentských půjček i na kratší formy terciárního vzdělávání a také systém stipendií pro znevýhodněné studenty. Tím se podstatně rozšíří nejen možnosti volby odpovídajícího vzdělávání pro studenty různé úrovně a různého zaměření, ale také jejich celkový přístup k vyšším úrovním vzdělávání.

V tomto navazujícím příspěvku se věnujeme nejprve ostrému odmítnutí návrhu zákona opozicí a jejím důvodům a podporovatelům. Poté vysvětlíme postupné formulování stanoviska australských vysokých škol, které nakonec vládní návrh jako nezbytný sice podpořily oficiálním stanoviskem rektorské konference Universities Australia, ovšem za předpokladu jeho podstatných úprav.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Austrálie, Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Radikální reforma vysokého školství v Austrálii

Nová australská vláda výrazně pravicové koalice s vyhrála převahou loňské volby a má dostatečnou většinu v dolní komoře parlamentu. Mohla tak při sestavování veřejného rozpočtu na příští rok začít řešit i naléhavé finanční problémy vysokého školství (terciárního vzdělávání) a připravit odpovídající návrh nového zákona o změnách ve vysokém školství a výzkumu HERRA (Higher Education and Research Reform Amendment Bill). Navrhované změny, argumentace vlády i stanoviska jednotlivých zájmových skupin jsou samozřejmě zajímavé především proto, že jde – obdobně jako v Anglii – o snahu řešit základní problémy dlouhodobé udržitelnosti financování vysokého školství, které jsou obdobné jako v řadě dalších zemí. Zajímavé je však i to, že Austrálie jako první již před čtvrt stoletím zavedla systém dodatečného splácení studentských půjček až po ukončení studia a po dosažení určité úrovně příjmu (Higher Education Contribution SchemeHECS), jehož obdoba byla v polovině 90. let neúspěšně projednávána i v českém parlamentu. Předkládaná první informace se týká vládního návrhu federálního rozpočtu Austrálie a nových doprovodných zákonů k vysokému školství a výzkumu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Austrálie, Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Vše na prodej? Báječný nový svět financování vysokého školství

Rok po publikování Browneovy zprávy „Zabezpečit udržitelnou budoucnost vysokého školství“ (Securing a sustainable future for higher education. The independent review of higher education funding and student finance), tzv. Browne Review, zhodnotil profesor Roger Brown (podobnost jmen je náhodná!) nejprve v roce 2011 ve studii After Browne: The New Competitive Regime for English Higher Education (Center for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley, 2011) a v přednášce na Hope University v listopadu 2011 její přípravu i výsledky a nastínil další možný vývoj po roce 2012. Následně vyšel v University World News článek Brave new world of higher education funding, který hlavní myšlenky profesora Browna shrnuje. Na konci roku 2012 mu vyjde publikace o vývoji britského vysokého školství „Všechno je na prodej?“ (Everything for Sale?: The Marketisation of UK Higher Education. SRHE, Routlege 2012), který jeho argumentaci rozšiřuje a dotahuje.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články

Studenti vysokých škol: dojné krávy nebo konkurenční výhoda?

Allan Päll – Students: Cash cows or a nations asset? ScienceGuide 30. 01. 2012.

Investice do vysokého školství nejsou jedním z dnešních problémů Evropy, jsou jejich řešením

V  článku z 30. ledna 2012 přinesl ScienceGuide stanovisko současného předsedy ESU (European Students‘ Union) k financování vysokého školství. Allan Päll v něm ze svých ideových pozic kritizuje snahu přesouvat finanční břímě na studenty a naopak zdůrazňuje přínos vysokého školství pro společnost stejně jako nutnost dále zvyšovat participaci na něm. (Velice podobný text byl pod názvem „EUROPE: Student unrest in an era of economic crisis“ publikován také 8. ledna 2012 v University World News.) Zveřejňujeme mírně zkrácený výtah z obou článků.

Evropská unie studentů ESU je zastřešující organizací, která sdružuje 45 národních unií studentů z 38 zemí a reprezentuje přibližně 11 milionů studentů evropských vysokých škol. Hájí jejich studijní, sociální, ekonomické a kulturní zájmy na evropské úrovni vůči organizacím jako EU, Rada Evropy a UNESCO. ESU má poradní hlas v Boloňském procesu a je plnoprávným členem Evropského fóra mládeže (YFJ – Youth Forum Jeunesse).

Allan Päll z Estonska byl zvolen předsedou ESU pro roky 2011–2012. Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol v České republice, byl v rámci ESU pro rok 2012 zvolen jedním z představitelů Výboru pro vnitřní záležitosti (CID – Committee for Internal Development). 

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Studenti, Všechny články