Tag Archives: Prof. Philip Altbach

Úloha výzkumných univerzit v rozvoji země

Výzkumné univerzity hrají v ekonomicky méně a středně rozvinutých zemích stěžejní roli při vytváření diferencovaných a efektivních vysokoškolských systémů a při začleňování těchto zemí do znalostní společnosti, kde mohou konkurovat moderním ekonomikám. Profesor Philip G Altbach, vedoucí výzkumu a ředitel CIHE (Center for International Higher Education) při Boston College ve Spojených státech k tomu dodává „Takové instituce potřebují všechny rozvíjející se země, chtějí-li se stát součástí globalizovaného vysokého školství. Proto je pro ně v první řadě nezbytné pochopit, jaké jsou hlavní charakteristiky výzkumné univerzity, a začít budovat příslušnou infrastrukturu a intelektuální zázemí, které je základem jejich úspěchu.“ Profesor Altbach tak navazuje na argumenty a myšlenky z publikace Světové banky o výzkumných univerzitách, o které jsme již informovali v článku Excelence je běh na dlouhou trať.

Altbachova studie „Rozvoj národní a globální ekonomiky znalostí. Úloha výzkumných univerzit v rozvojových zemích“ (Advancing the National and Global Knowledge Economy. The role of research universities in developing countries) vyšel ve zvláštním čísle časopisu Studies in Higher Education jako jeden z výstupů společné práce CIHE a programu OECD „Inovace, vysoké školství a výzkum na podporu rozvoje“ (IHERD – Innovation, Higher Education and Research for Development). Altbachova studie i výsledky tohoho projektu se však netýkají jen rozvíjejících se zemí, ale jsou nepochybně zajímavé a aktuální i pro Českou republiku.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Utváření VŠ, Všechny články

Globální soutěž o nejlepší mozky poškozuje rozvojové země

interstudentSnahy špičkových světových univerzit získat ty nejnadanější studenty z celého světa a pak jim zajistit takové podmínky, aby na univerzitě nebo alespoň v hostující zemi zůstali, jenom zesílily mezinárodní brain drain, který ohrožuje především rozvojové a nově se rozvíjející země. Navíc se uvedené snahy nejlepších univerzit těší silné podpoře národních vlád, protože ty si dobře uvědomují, jaký význam pro ně má příliv nejlepších a nejkvalifikovanějších odborníků. Americký profesor Philip G. Altbach kritizuje chování bohatých zemí, které na jedné straně vyhlašují pomoc rozvojovému světu, ale na druhé straně ho ochuzují o jeho nejtalentovanější mozky. Jako konkrétní příklad takového chování je uvedena nejnovější politická iniciativa francouzské vlády.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Francie, Internacionalizace, Studenti, Všechny články

S žebříčky vysokých škol raději opatrně

Mezinárodní žebříčky vysokých škol mají velký vliv na politiky a vysokoškolskou politiku všech zemí, vyspělých i rozvíjejících se. Mnohdy se podle míry zastoupení vysokých škol v různých žebříčcích usuzuje na úroveň vysokého školství celé země, vybírají se partneři pro mezinárodní spolupráci, navrhují se společné studijní programy a v zahraničí se zakládají pobočky (branch campuses) nebo se vybírají instituce, kam posílat nejlepší domácí studenty, případně jim i zaplatit státní stipendium. Řada zemí také koncentruje značné prostředky na několik málo institucí, aby se co nejdříve dostaly mezi světovou špičku. Je proto velmi prospěšné si připomenout, že dnešní žebříčky mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Právě o to se pokusil profesor Philip Altbach ve svém článku psaném původně pro indické čtenáře (The Hindu).

Vyhověl tak žádosti svých indických kolegů a reagoval na veřejnou kritiku indického premiéra Manmohana Singha, jak málo indických vysokých škol se v žebříčcích umisťuje. Skutečnost, že mezi dvěma stovkami nejlepších světových univerzit není žádná indická, považuje premiér za doklad nízké kvality indického vysokého školství. Profesor Altbach uvádí funkci žebříčků na pravou míru a vymezuje, k čemu, komu a jak mohou sloužit.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Jak na korupci v mezinárodních aktivitách vysokých škol

Ze zahraničních zdrojů víme, že české kauzy například kolem plzeňských práv či na některých soukromých vysokých školách nejsou ani v mezinárodním kontextu v poslední době ojedinělé. Šířící se korupce a podvody jsou velice často spojeny s rozmachem studia v zahraničí a politikou internacionalizace.

Centrum pro mezinárodní vysokoškolské vzdělávání (Center for International Higher Education – CIHE), které je součástí Boston College, dlouhodobě shromažďuje a pravidelně publikuje informace, týkající se korupčních praktik. Jeho Monitor korupce ve vysokém školství (Higher Education Corruption Monitor) je pravděpodobně nejvýznamnější iniciativou svého druhu na světě. Jak vážná již současná situace je, se dozvíme z článku ředitele CIHE a známého experta na komparace vysokého školství profesora Philipa G. Altbacha.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Odměňování vysokoškolských učitelů v zemích bývalého SSSR

Gregory Androushchak and Maria Yudkevich – Post-soviet universities need academic salaries reform to succeed. University World News, Issue 216, 08 April 2012.

O srovnávací studii Paying the Professoriate: A Global Comparison of Compensation and Contracts, zpracované mezinárodním týmem pod vedením Philipa Altbacha, vyšly již dvě informace v článcích Kde platí učitele vysokých škol nejlépe?Udržet akademické pracovníky v Evropě penězi nestačí. Ve třetí části se dva ruští autoři zabývají nejen současnou neutěšenou situací v Rusku, ale i v dalších zemích bývalého Sovětského svazu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Financování, Jiné evropské země, SNS, VŠ pracovníci, Všechny články

Udržet akademické pracovníky v Evropě penězi nestačí

Ben Jongbloed – Academic retention in Europe. It is not all about the money. University World News, Issue 218, 22 April 2012.

Pokud nebudou mít evropské vysoké školy vhodnou a dostatečně zajištěnou politiku odměňování, bude pro ně obtížné získávat a udržet si nejlepší odborníky, kteří budou pro vysoké školy pracovat s potřebným nasazením. K tomuto závěru dospívá srovnávací studie Paying the Professoriate: A Global Comparison of Compensation and Contracts zpracovaná mezinárodním týmem pod vedením Philipa Altbacha. V již druhé informaci o závěrech studie se Ben Jongbloed věnuje situaci v západní Evropě a zdůrazňuje, že dobré finanční ohodnocení je třeba vyvažovat s nepeněžními benefity, jako je kvalitní vybavení a příležitosti ke kariérovému postupu. První informace o komparativní analýze mezinárodního týmu vyšla již 7. června v článku Kde platí učitele vysokých škol nejlépe?, třetí část věnovaná Rusku bude následovat.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Nizozemsko, Německo, Spojené království, VŠ pracovníci, Všechny články

Kde platí učitele vysokých škol nejlépe?

Mezinárodní srovnání platů, odměn a pracovních podmínek akademických pracovníků

Jak jsou placeni vysokoškolští učitelé? Dokážeme pro přípravu nové generace vysokoškoláků získat ty nejlepší a nejschopnější osobnosti? Odpovědi na takové otázky hledá publikace Paying the Professoriate: A Global Comparison of Compensation and Contracts, kterou zpracoval a v dubnu 2012 v nakladatelství Routledge publikoval tým pod vedením světoznámého profesora Philipa Altbacha.

Podle závěrů publikace jsou ve srovnávaných zemích nejlépe placení učitelé na vysokých školách v Kanadě, Itálii a Jižní Africe. Ze studie ovšem také vyplývá, že v některých zemích musí mít mnozí vyučující další zaměstnání, aby se vůbec slušně uživili. Profesor Altbach proto vyzývá, aby se jednotlivé země více snažily přitáhnout mezi vysokoškolské učitele ty „nejlepší a nejschopnější“.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Financování, VŠ pracovníci, Všechny články

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o africkém vysokém školství (a báli jste se zeptat)

Africké vysoké školství není jistě na špici globální soutěže o excelentní vysoké školství, ale právě proto skýtá řadu podnětů a příležitostí i pro instituce z rozvinutějších částí světa. Představujeme vám projekt International Network for Higher Education in Africa (INHEA), který je bohatým zdrojem informací o rozvoji a výzkumu afrického vysokého školství. Je také spolu s vydáváním čtvrtletního informačního bulletinu International Higher Education jednou z klíčových aktivit CIHE (Center for International Higher Education) při Boston College v USA.

Ředitelem CIHE je Philip G. Altbach, profesor na Lynch School of Education na Boston College, respektovaný odborník s  globálním renomé v oblasti vysokoškolského výzkumu. Je autorem rozsáhlých srovnávacích publikací v různých tématických oblastech fungování a rozvoje vysokoškolských systémů a editorem časopisu Educational Policy (v minulosti také časopisů Review of Higher EducationComparative Education Review).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Blízký Východ a Afrika, Utváření VŠ, Všechny články