Jak dál ve financování vysokých škol v Evropě?

Po dvou letech od prvního fóra Evropské asociace univerzit (EUA) v Salcburku se počátkem října 2014 konalo na univerzitě v italském Bergamu již druhé Fórum EUA (EUA Funding Forum) s názvem Strategie efektivního financování vysokých škol. Mezi tři hlavní odborná témata Fóra patřilo výkonové financování vysokých škol (performance-based funding), procesy jejich slučování a koncentrace (mergers and concentration processes) a programy financování špičkové kvality ve vysokém školství (excellence).

Dnešní stručná informace o průběhu druhého Fóra EUA o financování vysokých škol je doplněna podrobnější zprávou o průběhu, příspěvcích a diskusi o tom, jaké dlouhodobé strategie mohou zajistit efektivní a udržitelné financování vysokých škol. Na tuto první informaci naváže další příspěvek o zprávě EUA Public Funding Observatory o vývoji financování vysokých škol v evropských zemích v období ekonomické krize, následných obtíží a rozpočtových škrtů (2008–2014). Nakonec zveřejníme také podstatný výtah ze závěrečné zprávy o výsledcích letošního bergamského Fóra.

Redakce Vysoké školství ve světě

Na druhém Fóru EUA Strategie efektivního financování vysokých škol, které proběhlo ve dnech 9.–10. října 2014 na univerzitě v italském Bergamu, se sešlo téměř 250 účastníků z více než 30 zemí Evropy. Převažovali mezi nimi sice zástupci univerzit a dalších vysokých škol – členů EUA, Fóra se ovšem zúčastnila také řada představitelů hlavních partnerů vysokých škol, zvláště ministerstev a dalších institucí, které zodpovídají za financování vysokého školství z veřejných zdrojů, ale také představitelů různých nadací a podnikatelských sdružení. Mezi účastníky Fóra bylo i pět zástupců z České republiky: rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, prorektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, Tomáš Kopřiva (projekt KREDO MŠMT), Tomáš Zouhar (pražská Vysoká škola ekonomická) a Jan Koucký (Univerzita Karlova).

Fórum bylo uspořádáno v rámci projektu DEFINE (Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe), který realizuje EUA v letech 2013–2015 v rámci programu EU Lifelong Learning Programme. Východisky jednání a diskuse na Fóru se do jisté míry staly právě první výsledky projektu DEFINE a letošní zpráva expertního pracoviště EUA Public Funding Observatory (PFO), které od roku 2010 každoročně sleduje a vyhodnocuje důsledky ekonomické krize pro financování vysokých škol v Evropě.

První EUA Fórum o financování vysokých škol v Evropě (EUA Funding Forum) se konalo před dvěma lety (11.–12. června 2012) na Univerzitě v Salzburku. Internetový magazín Vysoké školství ve světě o tomto Fóru informoval v několika článcích.

Prvním článkem ze salcburského Fóra EUA byla základní informace o jeho konání a o některých zajímavých příspěvcích, které na něm zazněly (viz Jak se evropské vysoké školy udrží v novém ekonomickém klimatu? Vysoké školství ve světě, 4. červenec 2012).

Druhým článkem z prvního Fóra se stal výtah ze zprávy EUA Public Funding Observatory (June 2012), jejíž výsledky na fóru (stejně jako v Bergamu) představila vedoucí programu Enora Bennetot Pruvot (viz Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství. Vysoké školství ve světě, 11. červenec 2012).

Třetí článek představoval obsáhlý výtah ze závěrečné zprávy Livia Matei, která shrnuje nejdůležitější poznatky, jež na Fóru prezentovali jeho účastníci, i doporučení, které formulovali a předložili hlavní aktéři v oblasti financování vysokých škol (viz Financování vysokého školství v Evropě: závěry fóra EUA 2012. Vysoké školství ve světě, 18. prosince 2012).

Po úvodním vystoupení prezidentky EUA Marie Heleny Nazaré byla první část Fóra věnována projektu DEFINE, který systematicky monitoruje a analyzuje různá opatření evropských zemí na zvýšení efektivity a udržitelnosti vysokého školství (jimiž jsou především výkonové financování, podpora „excelence“ a různé formy koncentrace a fúzí). Nejprve Thomas Estermann, ředitel EUA pro oblast řízení, financování a vysokoškolské politiky, shrnul první výsledky projektu, pak se o nich diskutovalo v panelu vedoucích pracovníků čtyř vysokých škol (z Dánska, Finska, Francie a Německa), které se projektu účastnily.

Následovala jednání ve čtyřech sekcích, jejichž tématy byly výkonové financování, koncentrace vysokého školství a slučování institucí, role vedení vysokých škol při restrukturalizaci a zavádění nových forem financování a důsledky úsporných opatření. První část Fóra uzavřeli Arthur Hauptman z USA a Alex Usher z Kanady, kteří komentovali evropský vývoj a srovnávali jej se severoamerickým.

Druhou část Fóra analogicky zahájila prezentací letošní zprávy PFO (EUA Public Funding Observatory Report 2014) vedoucí programu Enora Bennetot Pruvot (zprávě bude věnován další navazující příspěvek). Po ní následovala panelová diskuse o velkých programech EU pro financování a jejich dopadech na vysoké školy za účasti vedoucích pracovníků EK, na niž navazovala paralelní jednání v dalších čtyřech tematických sekcích.

Pátá sekce věnovaná dopadům zavedení školného na studenty i na vysoké školy byla uvedena prezentací nové analytické studie věnované zkušenostem devíti zemí se zavedením školného (podrobněji viz Jak školné mění chování studentů a vysokých škol), po níž následovala podrobná analýza situace v jedné z nich, v Portugalsku. Tématem šesté sekce bylo financování špičkové kvality, excelence, z pohledu politiků i vedení vysokých škol. Sedmá sekce se věnovala strategiím, jak dosáhnout, aby instituce byly efektivní, poslední osmá pak problémům udržitelnosti financování vysokého školství Arménie a Ukrajiny.

V závěru Fóra byl poslední panelový blok vyhrazen financujícím partnerům, nejen veřejným, ale i soukromým, jako jsou podniky a nadace. Po něm následovalo již jen závěrečné plenární zasedání, na němž vystoupil hlavní zpravodaj Fóra Liviu Matei ze Středoevropské univerzity (opět přineseme jeho závěrečnou zprávu, jakmile bude zveřejněna).

Zájemce o podrobnější informaci ji nalezne v cestovní zprávě z EUA Funding Forum.

Zpracovali Jan Koucký a Jan Kovařovic

.

 

2nd EUA Funding Forum: Strategies for efficient funding of universities. EUA webside

Stakeholders discuss university funding futures. University World News, 15 October 2014, Issue 339

Napsat komentář

Filed under celek/členské země), EU (organizace, Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s