Tag Archives: Zadluženost studentů

Cena vysokoškolského vzdělání v Anglii

Zavádění reforem je většinou provázeno nejen důsledky, které byly důvodem a cílem reforem, ale i řadou dalších, neočekávaných a mnohdy nepříznivých dopadů, které mohou být i v přímém rozporu s reformními záměry. Obvykle je tomu tak proto, že ne všichni aktéři a partneři jednají tak, jak se předpokládalo, anebo proto, že se úplně nedomyslely všechny mnohdy i nečekané a dlouhodobé důsledky.

Zdá se, že tomuto osudu neunikne ani poslední vysokoškolská reforma, kterou v Anglii od roku 2011 zavádí nová vláda. Svědčí o tom i aktuální údaje britského ministerstva, jehož náplní je podpora hospodářského rozvoje a do jehož působnosti spadají také vysoké školy (Department for Business, Innovation and Skills). Nejsledovanějším bodem reformy je totiž výrazné zvýšení horní hranice pro školné (9 tisíc £ ročně). Průběh anglické reformy a její zamýšlené i skutečně dopady jsou přitom pozorně monitorovány v celé Evropě, neboť mohou předznamenávat směřování příštích změn ve vysokém školství v řadě zemí na evropském kontinentu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články

Stane se školné v USA novou dluhovou bublinou?

Daniel Anýž – Americké studenty svírá smyčka dluhů, Obama hledá, jak jim pomoct. Hospodářské noviny 30. 5. 2012

Již dříve přinesl zpravodaj Vysoké školství ve světě informaci o rostoucích potížích amerických studentů a absolventů se zvyšujícím se školným a splácením půjček, které si na studium berou dvě třetiny vysokoškoláků. Školné na vysokých školách a studentské půjčky jsou však v USA odjakživa; proč je z toho tedy najednou takový problém? Je to způsobeno dvěma základními dlouhodobými trendy. Školné v posledních 20 letech roste rychleji než příjmy domácností a uplatnění absolventů a jejich příjmy v poslední době už nejsou, co bývaly. Zvyšuje se tedy zadluženost studentů na konci studia a po absolvování se snižuji jejich schopnosti dluh splácet.

Celkový dluh studentů již před rokem přesáhnul bilion dolarů. Avšak v letošním roce prezidentských voleb se z problému studentských půjček stalo v USA i velké politické téma, ke kterému se vyjadřují oba kandidáti – Barack Obama i Mitt Romney. Zajímavý článek o této situaci přinesl v Hospodářských novinách Daniel Anýž, s jehož laskavým svolením text přetiskujeme.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, Financování, OECD (organizace, celek/členské země), USA, Všechny články

Studenti vysokých škol: dojné krávy nebo konkurenční výhoda?

Allan Päll – Students: Cash cows or a nations asset? ScienceGuide 30. 01. 2012.

Investice do vysokého školství nejsou jedním z dnešních problémů Evropy, jsou jejich řešením

V  článku z 30. ledna 2012 přinesl ScienceGuide stanovisko současného předsedy ESU (European Students‘ Union) k financování vysokého školství. Allan Päll v něm ze svých ideových pozic kritizuje snahu přesouvat finanční břímě na studenty a naopak zdůrazňuje přínos vysokého školství pro společnost stejně jako nutnost dále zvyšovat participaci na něm. (Velice podobný text byl pod názvem „EUROPE: Student unrest in an era of economic crisis“ publikován také 8. ledna 2012 v University World News.) Zveřejňujeme mírně zkrácený výtah z obou článků.

Evropská unie studentů ESU je zastřešující organizací, která sdružuje 45 národních unií studentů z 38 zemí a reprezentuje přibližně 11 milionů studentů evropských vysokých škol. Hájí jejich studijní, sociální, ekonomické a kulturní zájmy na evropské úrovni vůči organizacím jako EU, Rada Evropy a UNESCO. ESU má poradní hlas v Boloňském procesu a je plnoprávným členem Evropského fóra mládeže (YFJ – Youth Forum Jeunesse).

Allan Päll z Estonska byl zvolen předsedou ESU pro roky 2011–2012. Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol v České republice, byl v rámci ESU pro rok 2012 zvolen jedním z představitelů Výboru pro vnitřní záležitosti (CID – Committee for Internal Development). 

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Studenti, Všechny články