Tag Archives: Výzkum VŠ

Představujeme britskou Společnost pro výzkum vysokého školství (SRHE)

V návaznosti na nedávný text o německé asociaci výzkumníků ve vysokém školství představujeme dnes britskou Společnost pro výzkum vysokého školství (Society for Research into Higher Education, SRHE), která má však dosah i do řady dalších zemí (nejen Commonwealthu). Věnovat se budeme záměrům a cílům Společnosti, její časopisecké a knižní publikační činnosti i její finanční a organizační podpoře flexibilním i stálým pracovním sítím k jednotlivým tématikám výzkumu. Připojujeme pozvánku na letošní výroční konferenci v prosinci, která se bude konat v Newportu ve Walesu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Spojené království, Utváření VŠ, Všechny články

Představujeme německou Společnost pro výzkum vysokého školství

Německojazyčné země dohromady představují jeden z největších vysokoškolských prostorů nejen v Evropě. Výzkum vysokého školství tam má velkou tradici a jeho střešní organizací je Společnost pro výzkum vysokého školství (Gesellschaft für Hochschulforschung), která své členy přijímá ze všech německy  mluvících zemí. V následujícím článku se zaměřujeme  zvláště na charakteristiku cílů, které si  Společnost stanovila,  a na tématiku konferencí, které Společnost již po několik let organizuje. Poukazujeme také na rozhodující zakladatelskou a inspirační roli čelných představitelů Mezinárodního centra pro výzkum vysokého školství v Kasselu – prof. Barbary M. Kehm a zejména dřívějšího ředitele a zakladatele Centra prof. Ulricha Teichlera, jehož jsme představili v nedávném příspěvku. Nabízí se otázka, zda by nemohla vzniknout podobná organizace i mezi českými odborníky na vysoké školství?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Německo, Utváření VŠ, Všechny články

Odešel Ladislav Čerych

Se zármutkem a lítostí přinášíme vzpomínku na dr. Ladislava Čerycha, dr. h. c., prvního ředitele Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který 9. srpna 2012 zesnul ve svém pražském domově ve věku nedožitých 87 let. Je to velká a bolestná ztráta pro všechny, kdo ho znali, i pro nás osobně. Odešel nejen světově uznávaný odborník na vysoké školství, ale i velký Evropan a mecenáš, a především nevšední osobnost.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Politika & VŠ, Výzkum, Všechny články, Česká republika

Ulrich Teichler – nestor výzkumu vysokého školství

Profesor Ulrich Teichler (70) patří mezi zakladatele vědní disciplíny výzkum vysokého školství a jeho podíl na jejím vzniku a rozvoji je zcela neopominutelný. Během celé své vynikající akademické kariéry se zaměřil na mnoho stránek této vědní oblasti. Na univerzitě v Kasselu založil jedno z nejvýznamnějších evropských vědeckých pracovišť v tomto oboru – Mezinárodní centrum pro výzkum vysokého školství (The International Centre for Higher Education Research KasselINCHER Kassel). K poznání vysokoškolských systémů přispěl téměř nepřehlédnutelným množstvím publikací, z nichž některé se staly klasickými součástmi kánonu oboru. Profesor Ulrich Teichler odchází do důchodu, ale je akademicky stále aktivní a jeho příspěvky k aktuálním problémům vysokého školství nám mají nepochybně pořád co říci.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Německo, Utváření VŠ, Výzkum, Všechny články