Tag Archives: Vývoj VŠ ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále SVP PedF UK) dokončilo studii Vysoké školství ve Finsku. Studie je první z řady připravovaných materiálů, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských zemích konkrétně probíhá vývoj vysokých škol, především jejich expanze a diverzifikace, a jak se přistupuje k řešení klíčových problémů.

Jako první bylo zvoleno Finsko, které postavilo svůj společenský a ekonomický rozvoj na vzdělání, založilo restrukturalizaci ekonomiky na nových odvětvích a vysoké školy považuje za podstatný prvek národního i regionálního systému inovací. Celý příspěvek

1 komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Finsko, Utváření VŠ, Všechny články