Tag Archives: Vliv velikosti země

Nenechme se deprimovat žebříčky

V posledních letech se v médiích i v odborných publikacích ve světě, ale i u nás, stále častěji objevují různé mezinárodní žebříčky hodnotící a srovnávající úroveň a kvalitu jednotlivých vysokých škol. Je to přirozený důsledek globalizačních procesů, které vysokoškolské soustavy jednotlivých zemí postupně propojují do celosvětového komplexu, a s nimi spojeného růstu konkurence na celosvětovém „vysokoškolském trhu“. Následující příspěvek přináší rozbor výsledků vysokých škol z různých v žebříčcích a jejich vývoj mezi roky 2005–2011. Dovozuje, že celkové hodnocení každého vysokoškolského systému je třeba vztahovat k velikosti dané země a interpretuje vývoj umístění jednotlivých zemí; ukazuje také postavení českého vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články, Česká republika