Tag Archives: Udržitelný rozvoj

Výroční konference Evropské asociace univerzit (EUA)

Letošní výroční konference Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) se bude konat na University of  Warwick (Coventry, Spojené království) ve dnech 22.–23. března 2012. Jejím hlavním tématem bude udržitelnost rozvoje vysokých škol (Sustainability of European Universities). Redakce Vysokého školství ve světě přináší základní informaci o cílech a programu jednání konference ještě před jejím zahájením. Redakce zároveň předpokládá, že během krátkého času přinese také informaci o výsledcích a závěrech výroční konference EUA v roce 2012.

Redakce Vysoké školství ve světě

Vysoké školy jsou konfrontovány s dramatickými změnami, které souvisejí se zhoršující se ekonomickou situací. Rovněž rychle se rozvíjející výzkumné prostředí v Evropě a masové vysokoškolské vzdělávání mají dopad na udržitelnost vývoje vysokých škol. Letošní konference EUA se proto snaží ukázat na klíčové aspekty udržitelnosti rozvoje vysokého školství v Evropě a možné cesty k dosažení tohoto cíle. Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Výhled VŠ, Všechny články