Tag Archives: Témata konference

Co přinesla letošní výroční konference EUA

Již v polovině března jsme ve zpravodaji Vysoké školství ve světě informovali, že ve dnech 22.–23. března 2012 proběhne na University of Warwick (UK) výroční konference EUA (European University Association), jejímž tématem bude další „udržitelnost“ jak rozvoje jednotlivých institucí, tak celého sektoru. Nyní se k výroční konferenci vracíme stručnými výtahy ze tří článků.

Prvním z nich je krátká zpráva, která již byla publikována v EUA News. Následuje velmi zajímavá reflexe konference zvenčí, se kterou vystoupil význačný představitel vysokého školství v Asii a také ve Spojených státech Tony F. Chan. Nakonec je uvedeno shrnutí diskuse v jedné ze čtyř pracovních skupin, zabývající se problémy financování vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Všechny články

Nové výzvy Boloňského procesu

Jaká témata lze očekávat na jednání konference ministrů v Bukurešti?

Ve dnech 26.–27. 4. 2012 se v Bukurešti uskuteční v pořadí již 8. konference ministrů zemí patřících do Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Jeho vyhlášení v roce 2010 se stalo důležitým milníkem Boloňského procesu (1999). Ministři se scházeli původně každé dva roky a nyní každé tři roky, aby nasměrovali rozvoj EHEA na příští léta. Je pravděpodobné, že závěry z jednání v Bukurešti se stanou podstatné i pro české vysoké školství. Proto se k jejich hlavnímu směrování budeme opakovaně věnovat. V následujícím příspěvku se pokoušíme vystihnout základní témata připravovaného jednání.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články