Tag Archives: Studie SVP

Nenechme se deprimovat žebříčky

V posledních letech se v médiích i v odborných publikacích ve světě, ale i u nás, stále častěji objevují různé mezinárodní žebříčky hodnotící a srovnávající úroveň a kvalitu jednotlivých vysokých škol. Je to přirozený důsledek globalizačních procesů, které vysokoškolské soustavy jednotlivých zemí postupně propojují do celosvětového komplexu, a s nimi spojeného růstu konkurence na celosvětovém „vysokoškolském trhu“. Následující příspěvek přináší rozbor výsledků vysokých škol z různých v žebříčcích a jejich vývoj mezi roky 2005–2011. Dovozuje, že celkové hodnocení každého vysokoškolského systému je třeba vztahovat k velikosti dané země a interpretuje vývoj umístění jednotlivých zemí; ukazuje také postavení českého vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články, Česká republika

Vysoké školství ve Finsku

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále SVP PedF UK) dokončilo studii Vysoké školství ve Finsku. Studie je první z řady připravovaných materiálů, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských zemích konkrétně probíhá vývoj vysokých škol, především jejich expanze a diverzifikace, a jak se přistupuje k řešení klíčových problémů.

Jako první bylo zvoleno Finsko, které postavilo svůj společenský a ekonomický rozvoj na vzdělání, založilo restrukturalizaci ekonomiky na nových odvětvích a vysoké školy považuje za podstatný prvek národního i regionálního systému inovací. Celý příspěvek

1 komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Finsko, Utváření VŠ, Všechny články