Tag Archives: Strategie mobility

EUA hodnotí strategie mobility v evropském vysokém školství

Více než stovka zástupců evropských univerzit, národních agentur a vládních institucí se sešla na začátku letošního září na norské Univerzitě v Oslu k diskusi nad výsledky projektu MAUNIMO (Mapping University Mobility of Staff and Students), vedeného Evropskou asociací univerzit (European University Association – EUA). Výsledky projektu zároveň EUA zveřejnila v nové zprávě s názvem Mobilita: sblížení politiky a praxe (Mobility: Closing the gap between policy and practice). Projekt si kladl za cíl vyhodnotit strategie evropských vysokých škol v oblasti mobility studentů a zaměstnanců univerzit. Potýkal se přitom s přetrvávajícím problémem se shromažďováním spolehlivých a srovnatelných údajů a navrhl soubor nástrojů, které jej mají pomoci zmírnit. Výsledkem celého projektu je velice zajímavá a v uvedené zprávě zachycená „momentka“ současného stavu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články

Nové výzvy Boloňského procesu

Jaká témata lze očekávat na jednání konference ministrů v Bukurešti?

Ve dnech 26.–27. 4. 2012 se v Bukurešti uskuteční v pořadí již 8. konference ministrů zemí patřících do Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Jeho vyhlášení v roce 2010 se stalo důležitým milníkem Boloňského procesu (1999). Ministři se scházeli původně každé dva roky a nyní každé tři roky, aby nasměrovali rozvoj EHEA na příští léta. Je pravděpodobné, že závěry z jednání v Bukurešti se stanou podstatné i pro české vysoké školství. Proto se k jejich hlavnímu směrování budeme opakovaně věnovat. V následujícím příspěvku se pokoušíme vystihnout základní témata připravovaného jednání.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články