Tag Archives: Stipendia

Vysokoškolská reforma a školné v Maďarsku

Začátkem prosince proběhly v Budapešti i dalších maďarských univerzitních městech rozsáhlé protesty proti plánům na reformu vysokých škol. Reagovaly na návrhy nového vysokoškolského zákona i rozpočtu na rok 2013, které vláda představila na začátku prosince 2012 a které jsou podle jejich kritiků v protikladu s dřívější politikou dnes vládnoucí strany Fidesz. Ta totiž zahájila svůj návrat k moci, když v roce 2008 organizovala úspěšné tzv. sociální referendum především právě proti školnému, jež v roce 2006 zavedl socialistický premiér Ferenc Gyurczány. V roce 2010 pak dnešní premiér Viktor Orbán ve volební kampani slíbil, že jeho vláda školné zruší. Dnes naopak navrhuje podstatně omezit počet státních stipendií a školné značně rozšířit. Informace o změnách ve financování vysokých škol i v nastavení školného v Maďarsku jsou nepochybně zajímavé také pro českého čtenáře.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Legislativa, Maďarsko, Všechny články

Věda bez hranic – brazilský program stipendií nabírá tempo

Jak se otevřít světu a zapojit se do globální konkurence je jedním z hlavních úkolů vysokých škol na celém světě a tedy samozřejmě i u nás. Je to nezbytné nejen pro školy samotné, ale také pro každou zemi a její ekonomiku jako jeden z předpokladů úspěchu v náročné globální konkurenci. Promyšlené a velkorysé řešení, které spojuje zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky s rozvojem vysokého školství, připravila nová brazilská vláda jako program Věda bez hranic (Science without Borders  Ciências sem Fronteiras), který má během čtyř let zajistit 100 tisíc stipendií (75 tisíc financovaných z veřejného a 25 tisíc ze soukromého sektoru). Je zajímavý především tím, že blahodárně funguje oběma směry – pomáhá nejen Brazílii, ale i hostitelským zemím. Proto také představitelé mnoha států vyvíjejí nemalé úsilí o co největší účast svých univerzit v tomto programu.

Program Věda bez hranic je sice mimořádný, ale není ve světě ojedinělý. Například Barack Obama připravil obdobně zaměřený program 100 000 Strong in the Americas, jehož cílem je zvýšit počet studentů z Latinské Ameriky a Karibiku v USA na 100 tisíc ročně a naopak do této oblasti vyslat během příštích deseti let 100 tisíc amerických studentů.

Brazilský program přináší i nám řadu otázek a inspirací: Pokusili jsme se do programu Věda bez hranic také vstoupit a podpořit tak konkurenceschopnost a internacionalizaci českých univerzit (výše stipendií mnohonásobně převyšují výdaje na jednoho studenta českých vysokých škol)? Nemáme uvažovat o podobném programu, nepotřebuje také česká ekonomika a vysoké školství obdobnou injekci? Neukazuje program na jednu z významných a efektivních možností čerpání prostředků z evropských fondů?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Brazílie, Financování, Internacionalizace, Latinská Amerika, Všechny články