Tag Archives: Standard PhD studia

Budoucnost doktorských programů

V uplynulém roce se v předních odborných časopisech objevila kritika současné podoby doktorského studia. Jako hlavní problém se uvádí, že dochází k nadprodukci absolventů a že jejich kvalita upadá. V současné době je akademická hodnost Ph.D. mezinárodně vysoce uznávaná, její nositelé jsou vnímáni jako zkušení výzkumní pracovníci.

Až do poměrně nedávné doby představovalo doktorské studium cestu k akademické výzkumné kariéře. V posledních letech se však situace mění. Počet absolventů doktorského studia zaměstnaných na univerzitní půdě zůstává stejný, popřípadě roste jen mírně, a stále více absolventů musí hledat práci i mimo vysoké školy. S tímto trendem je spojeno mnoho otázek, kam by budoucí podoba doktorského studia měla směřovat.

ORPHEUS, organizace pro vzdělávání Ph.D. studentů v biomedicíně a zdravotnictví, letos představila standardy pro další rozvoj tohoto typu vzdělávání, které vypracovala ve spolupráci s Asociací lékařských fakult v Evropě (AMSE) a Světovou federací pro vzdělávání lékařů (WFME).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Absolventi, EU (organizace, celek/členské země), Výuka, Všechny články