Tag Archives: Školné a podpora studentů

Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství

Druhá informace z letošního salcburského fóra Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) o financování vysokého školství navazuje na první příspěvek Jak se evropské vysoké školy udrží v novém ekonomickém klimatu?, uveřejněný ve Vysokém školství ve světě 4. července 2012. Předmětem této další informace je nová zpráva EUA Public Funding Observatory (June 2012), jejíž první předběžné výsledky byly na fóru představeny (v Salcburku o nich referovala ředitelka programu Enora Bennetot Pruvot). Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství sleduje EUA systematicky již od roku 2008 (o loňské zprávě z června 2011 krátce informoval náš článek Úsporná opatření v evropském vysokém školství z 31. března). Na základě informací průběžně získávaných od národních konferencí rektorů zpracovává EUA v rámci programu Public Funding Observatorypravidelné situační zprávy. Na rozdíl od předchozích let zahrnuje nová zpráva celé období 2008–2012, v němž navíc sleduje nejen probíhající změny ve financování vysokého školství z veřejných zdrojů a jejich další výhled, ale také jak jsou jimi jednotlivé evropské vysokoškolské systémy i instituce ovlivněny a jak se v evropských zemích mění postoje ke školnému.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články

Jak se evropské vysoké školy udrží v novém ekonomickém klimatu?

Ve dnech 11. až 12. června upořádala Evropská asociace univerzit (European University Association – EUA) v Salcburku své první fórum o financování (EUA Funding Forum), jehož se účastnilo na 600 zástupců evropských vysokých škol, expertů a osob odpovědných za vysokoškolskou politiku i soukromých investorů. Jednali o důsledcích ekonomické krize na financování vysokého školství v jednotlivých evropských zemích a o způsobu, jak na to vysoké školy reagují, o připravovaných evropských programech pro období 2014–2020 a především o tom, jak do budoucnosti zajistit udržitelné financování vysokých škol. Přinášíme první ohlasy, které se objevily v médiích. Nejzávažnějším zprávám a prezentacím se budeme věnovat v dalších příspěvcích.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články