Tag Archives: Růst rozdílů v příjmu

Chudé děti stále více zaostávají za bohatými

V Americe se vzdělání vždy považovalo za důležitý faktor, který může zvýšit šance dětí ze znevýhodněných rodin na úspěch v dospělosti. Analýzy dlouhodobých trendů publikované v novém sborníku výzkumných studií Whither Opportunity? Rising Inequality, Schools, and Children’s Life Chances však ukazují něco jiného. V USA se sice během několika málo desetiletí výrazně zmenšily rozdíly v šancích na vysokoškolské vzdělání mezi bílými a černými, ale naopak ve stejném období značně vzrostly rozdíly mezi dětmi z bohatých a chudých rodin, což začíná ohrožovat jednu ze základních funkcí vzdělání v americké společnosti (vyrovnávací funkci) a tím i naději na rovné příležitosti v životě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under OECD (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Studenti, USA, Všechny články