Tag Archives: Rozšíření funkce VŠ

Znamená reforma evropských vysokých škol jejich amerikanizaci?

Následující texty představují dva rozdílné názory na probíhající reformy vysokoškolských systémů v Evropě a na to, zda se jedná o amerikanizaci evropského vysokého školství. První pohled přináší Georg Krücken z Německa, druhý pohled Atle Nyhagen z Norska.

Vysokoškolské systémy v Evropě dnes procházejí hlubokou transformací na více úrovních. Přestože jsou v ní Spojené státy většinou před evropskými zeměmi, neznamená to nápodobu a pouhé přenášení amerických vzorů a zkušeností, ale jen další etapu vývoje, v němž se celosvětové trendy realizují vždy s ohledem na daný společenský kontext. To je vyznění studie Evropská perspektiva nových forem řízení vysokých škol (A European Perspective on New Modes of University Governance and Actorhood) od profesora Georga Krückena, kterou publikoval v prosinci 2011 v Centru pro studium vysokého školství CSHE na Kalifornské univerzitě v Berkeley (Center for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley). Studii profesora Krückena přinášíme ve zkráceném znění (bez kapitoly popisující výsledky výzkumného projektu Profesionalizace vysokého školství v Německu).

Proces, který nastínil profesor Georg Krücken, může však z jiného podhledu znamenat podstatné ohrožení tradičních hodnot vysokého školství v Evropě. Alespoň to tak vidí Atle Nyhagen z norské University of Bergen, jak vyplývá z jeho článku US model threatens European traditions, jehož mírně zkrácené znění rovněž připojujeme.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), OECD (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Všechny články, Řízení