Tag Archives: Role VŠ

Mezinárodní fórum o roli vysokých škol ve společnosti

Mezinárodní fórum věnované roli vysokých škol ve společnosti The Social Contract of Higher Education se bude konat ve dnech 5. až 8. září 2012 na Univerzitě ve Stavangeru (Norsko). Pořádá je Evropská společnost pro vysoké školství (EAIR – European Higher Education Society, dříve European Association for Institutional Research), která se zaměřuje na institucionální výzkum vysokých škol s cílem posilovat spolupráci mezi výzkumem, praxí a tvůrci vzdělávací politiky.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Všechny články

Vysoké školství a finanční krize

Terri Kim – Higher education amid financial meltdown. University World News, Issue 201, 11 December 2011.

Autorka nejprve odpovídá na otázku, jak působí evropská krize na vysoké školství. Některé důsledky krize jsou již zřejmé, jako například vliv na mobilitu a internacionalizaci, na změnu podoby studijní a pracovní kariéry, na globální diverzifikaci vysokoškolských institucí a jejich stratifikaci. Upozorňuje na nebezpečí, že zvyšující se společenské nerovnosti se začnou propojovat s nerovnostmi v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Úvaha však jde ještě dále a hlouběji, klade další otázky, které se týkají oprávněnosti dnešního způsobu uvažování o vysokých školách a jejich funkci.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Utváření VŠ, Všechny články

Nová role pro vysoké školy „Starého světa“

Helena Nazaré – A new role for ‘old world’ universities. University World News, 207-2012, 5. February 2012.

Článek Heleny Nazaré se pokouší definovat dnešní situaci v transformaci evropského vysokého školství a vysokoškolských institucí, hlavní problémy, před kterými v současnosti stojí, a naznačit způsoby, jak je řešit. Následující text je mírně zkráceným překladem tohoto článku.

Profesorka Helena Nazaré působila v letech 2002–2010 jako rektorka univerzity v portugalském Aveiro a v roce 2009 se stala členkou Rady Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA). Na loňské výroční konferenci EUA v dánském Aarhusu byla zvolena její prezidentkou pro funkční období v letech 2012–2015. (Na stejné konferenci byl do Rady EUA zvolen i profesor Václav Hampl, rektor UK.) Funkce se ujme během letošní výroční konferenci EUA, která se koná na University of Warwick v anglickém Coventry ve dnech 22.–23. března 2012.

Redakce Vysoké školství ve světě

Evropské vysoké školství prochází rozsáhlou transformací. Dnes musí vysoké školy reagovat na regionální potřeby a přitom zároveň obstát v globální soutěži. Musí být proto nezávislé a umět jednat samostatně. V minulých deseti letech evropské vysoké školství prošlo obrovskými změnami. Mnohé byly vyvolány Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Výhled VŠ, Všechny články