Tag Archives: Prof. Ulrich Teichler

Ulrich Teichler – nestor výzkumu vysokého školství

Profesor Ulrich Teichler (70) patří mezi zakladatele vědní disciplíny výzkum vysokého školství a jeho podíl na jejím vzniku a rozvoji je zcela neopominutelný. Během celé své vynikající akademické kariéry se zaměřil na mnoho stránek této vědní oblasti. Na univerzitě v Kasselu založil jedno z nejvýznamnějších evropských vědeckých pracovišť v tomto oboru – Mezinárodní centrum pro výzkum vysokého školství (The International Centre for Higher Education Research KasselINCHER Kassel). K poznání vysokoškolských systémů přispěl téměř nepřehlédnutelným množstvím publikací, z nichž některé se staly klasickými součástmi kánonu oboru. Profesor Ulrich Teichler odchází do důchodu, ale je akademicky stále aktivní a jeho příspěvky k aktuálním problémům vysokého školství nám mají nepochybně pořád co říci.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Německo, Utváření VŠ, Výzkum, Všechny články

V mobilitě studentů je Evropa na špičce – navzdory nepříliš koncepčnímu přístupu

Asociace pro akademickou spolupráci (ACA – Academic Cooperation Association) připravila pro Evropskou komisi zprávu Mapping Mobility in European Higher Education. Zpráva důkladně analyzuje mezinárodní mobilitu studentů z hlediska počtu studujících v zahraničí i studujících ze zahraničí a pohybu studentů mezi jednotlivými zeměmi. Týká se 32 evropských zemí: 27 členských zemí EU, 4 zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Turecka.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články