Tag Archives: Prof. Peter Scott

Ztráta i zisk autority: změny v koordinaci a řízení práce vysokých škol

Na konci srpna se v Berlíně konala závěrečná konference čtyřletého evropského projektu EuroHESC (Higher Education and Social Change). Inspirativní úvodní prezentaci v sekci o změnách ve vedení a řízení vysokých škol (authority relations) přednesl profesor sir Peter Scott z Institutu pro vzdělávání Londýnské univerzity). Pojednává v něm o změně role vysokých škol ve společnosti a postavení a autoritě akademických pracovníků a reflektuje především britskou či šířeji západoevropskou zkušenost.

Uvádíme jen shrnutí jeho hlavních myšlenek, vřele však doporučujeme si přečíst autentický osmistránkový text Authority lost and gained: the changing coordination and control of academic work (Sir Peter Scott laskavě svolil zveřejnit svůj jinde nepublikovaný text na webu Střediska vzdělávací politiky PedF UK). Nejen pro jeho výraznou argumentaci a snahu postihnout různé dimenze problému, ale i pro neobvyklý postup střetu protichůdných názorů, který zvolil.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Všechny články, Řízení

Internacionalizace a inkluze – konflikt principů?

Ve dnech 10.–12. června t.r. se v Helsinkách konala letošní výroční konference nadnárodní organizace Academic Cooperation Association (ACA), která zastřešuje mezinárodní spolupráci mezi vysokými školami a vysokoškolskými systémy. Tématem konference byly Internacionalizace, Excelence, Financování a Sociální dimenze. Jde o jen volné seřazení těchto pojmů, které navíc skrývají zásadní rozpor a jsou vlastně neslučitelné? Anebo je nutné je všechny propojit a tak vytvořit silné, dobře financované, sociálně inkluzivní a internacionální vysoké školy, jak to formuloval v názvu závěrečného zásadního projevu profesor Sir Peter Scott z Institutu vzdělávání londýnské univerzity?  Přinášíme překlad jeho článku Internationalisation and Inclusion – Principles in conflict?, který před konferencí uveřejnil v University World News (Issue 224, 03 June 2012).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Utváření VŠ, Všechny články