Tag Archives: Potřeba evropské dohody

Studenti požadují dohodu o mobilitě a jejím financování

Ještě před dubnovou konferencí v Bukurešti o Boloňském procesu byla publikována výroční zpráva Evropské studentské unie (ESU) za rok 2012 „Bologna očima studentů“ (Bologna with Student Eyes). Konstatuje se v ní především, že „navzdory reformám a změnám, které ve vysokoškolském vzdělávání proběhly od roku 1999, dosažené výsledky stále pokulhávají za tím, k čemu se ministři zavázali a co ve svých cílech propagují. Vývoj během posledních tří let od konference v Lovani v roce 2009 není uspokojivý v celé řadě oblastí, některé dokonce zaznamenaly politováníhodný krok zpět.“ A dále, že „nejsledovanější z realizovaných akčních linií je mobilita studentů. Zásadní otázkou, kterou je však třeba řešit, je její financování.“ Díky iniciativě ESU se tak do programu ministerské konference dostaly požadavky vypracovat novou smlouvu o mobilitě studentů i akademických pracovníků a zajistit její lepší financování.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články