Tag Archives: Nevyváženost mobility

Dohoda severských zemí o financování mobility studentů

Jedním z mnoha neřešených problémů mobility studentů v Evropě je její financování v případech, kdy počet studentů ze zahraničí výrazně převyšuje počet domácích studentů v zahraničí. Přestože se hledají řešení tohoto problému, zatím se jen málo z nich skutečně zavedlo (v současnosti například takovou dohodu žádají Švýcarsko a Rakousko po Německu). Uvedený problém se pochopitelně týká i České republiky, neboť dlouhodobě přetrvává výrazná nerovnováha mezi počty studentů ze Slovenska na českých vysokých školách a počty Čechů na vysokých školách na Slovensku.

Avšak výjimkou je příklad severských zemí – Dánska, Finska, Norska a Švédska – mezi nimiž byla smlouva o vzájemné kompenzaci nákladů na studium přijata již v roce 1996. Díky nové dánské iniciativě však bude od začátku příštího roku nahrazena dohodou novou.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Dánsko, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Finsko, Internacionalizace, Norsko, Všechny články, Švédsko

Studenti volí pro zahraniční studium jiné země než dříve

Rozšiřovat mobilitu studentů, studium v jiné než domovské zemi, je jedním z nejvýznamnějších cílů EU, jednotlivých zemí i vysokoškolských institucí. Usilují o to země vysílající studenty do zahraničí, které zavádějí velkorysé programy na jejich podporu, i země přijímající, hostitelské, které se o ně stále systematičtěji ucházejí.

V průběhu posledního desetiletí se také proto celosvětově počet studentů studujících v zahraničí téměř zdvojnásobil, z více než dvou milionů v roce 2000 na téměř čtyři miliony v roce 2009. Mění se však struktura studia v zahraničí a některé jeho charakteristiky, především vztah mezi jednotlivými světovými regiony, a rozšiřuje se počet cílových zemí. Soutěž o zahraniční studenty totiž na celém světě narůstá. Přinášíme proto přehled některých posledních zjištění.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Kdo má platit studium za zahraniční studenty?

V poslední době se v evropském vysokém školství objevilo nové téma, které se v řadě zemí Evropské unie stalo velmi aktuálním – kdo má nést náklady za studium, pokud neprobíhá v domovské zemi, ale na vysoké škole v jiné členské zemi? Má to být jen hostitelská země, jak to vyplývá z dosud platné evropské legislativy o vysokoškolském studiu v EU, nebo se na tom má podílet i domovská země?

Nový problém je poněkud paradoxně důsledkem do určité míry úspěšné politiky EU a stále stoupajícího počtu studentů, kteří absolvují část nebo i celé studium v zahraničí. Jeho závažnost však vzrostla především v souvislosti s finančními potížemi evropských zemí, které se promítají do veřejných rozpočtů vysokých škol. Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Internacionalizace, Všechny články