Tag Archives: Nefinanční pobídky

Odměňování vysokoškolských učitelů v zemích bývalého SSSR

Gregory Androushchak and Maria Yudkevich – Post-soviet universities need academic salaries reform to succeed. University World News, Issue 216, 08 April 2012.

O srovnávací studii Paying the Professoriate: A Global Comparison of Compensation and Contracts, zpracované mezinárodním týmem pod vedením Philipa Altbacha, vyšly již dvě informace v článcích Kde platí učitele vysokých škol nejlépe?Udržet akademické pracovníky v Evropě penězi nestačí. Ve třetí části se dva ruští autoři zabývají nejen současnou neutěšenou situací v Rusku, ale i v dalších zemích bývalého Sovětského svazu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Financování, Jiné evropské země, SNS, VŠ pracovníci, Všechny články

Udržet akademické pracovníky v Evropě penězi nestačí

Ben Jongbloed – Academic retention in Europe. It is not all about the money. University World News, Issue 218, 22 April 2012.

Pokud nebudou mít evropské vysoké školy vhodnou a dostatečně zajištěnou politiku odměňování, bude pro ně obtížné získávat a udržet si nejlepší odborníky, kteří budou pro vysoké školy pracovat s potřebným nasazením. K tomuto závěru dospívá srovnávací studie Paying the Professoriate: A Global Comparison of Compensation and Contracts zpracovaná mezinárodním týmem pod vedením Philipa Altbacha. V již druhé informaci o závěrech studie se Ben Jongbloed věnuje situaci v západní Evropě a zdůrazňuje, že dobré finanční ohodnocení je třeba vyvažovat s nepeněžními benefity, jako je kvalitní vybavení a příležitosti ke kariérovému postupu. První informace o komparativní analýze mezinárodního týmu vyšla již 7. června v článku Kde platí učitele vysokých škol nejlépe?, třetí část věnovaná Rusku bude následovat.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Nizozemsko, Německo, Spojené království, VŠ pracovníci, Všechny články

Kde platí učitele vysokých škol nejlépe?

Mezinárodní srovnání platů, odměn a pracovních podmínek akademických pracovníků

Jak jsou placeni vysokoškolští učitelé? Dokážeme pro přípravu nové generace vysokoškoláků získat ty nejlepší a nejschopnější osobnosti? Odpovědi na takové otázky hledá publikace Paying the Professoriate: A Global Comparison of Compensation and Contracts, kterou zpracoval a v dubnu 2012 v nakladatelství Routledge publikoval tým pod vedením světoznámého profesora Philipa Altbacha.

Podle závěrů publikace jsou ve srovnávaných zemích nejlépe placení učitelé na vysokých školách v Kanadě, Itálii a Jižní Africe. Ze studie ovšem také vyplývá, že v některých zemích musí mít mnozí vyučující další zaměstnání, aby se vůbec slušně uživili. Profesor Altbach proto vyzývá, aby se jednotlivé země více snažily přitáhnout mezi vysokoškolské učitele ty „nejlepší a nejschopnější“.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Financování, VŠ pracovníci, Všechny články