Tag Archives: Metoda plných nákladů

Nová publikace EUA o finanční udržitelnosti vysokých škol

Evropská asociace univerzit EUA vydala novou zprávu, která se zabývá vývojem aplikace tzv. metody plných nákladů (full costing) na evropských univerzitách. Pod celým názvem Financially Sustainable Universities. Full Costing: Progress and Practice si publikace klade za cíl pomoci univerzitám při zavádění metody plných nákladů především prostřednictvím příkladů dobré praxe z různých evropských zemí. Zároveň poskytuje důležité informace pro tvůrce politik a další investory, zejména v kontextu současných jednání o pravidlech financování budoucího rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Zpráva, která shromáždila podklady v rámci projektu EUIMA  a z dalších projektů EUA o financování vysokých škol, poskytuje aktuální informace o situaci ve 14 evropských vysokoškolských systémech (bohužel bez České republiky). Zkoumá dopad metody plných nákladů na vztah mezi univerzitami a různými investory a zdůrazňuje, že způsob refundace nákladů použitý v rámci programu FP7 působí jako katalyzátor zavádění metody v Evropě.

Zpráva uzavírá, že celkově sice došlo při zavádění metody plných nákladů v posledních letech ke značnému pokroku, ale současně stále přetrvává řada interních i externích překážek.

Financially Sustainable Universities. Full Costing: Progress and Practice. EUA, February 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Krátké zprávy, Výhled VŠ