Tag Archives: Marketizace VŠ

Vše na prodej? Báječný nový svět financování vysokého školství

Rok po publikování Browneovy zprávy „Zabezpečit udržitelnou budoucnost vysokého školství“ (Securing a sustainable future for higher education. The independent review of higher education funding and student finance), tzv. Browne Review, zhodnotil profesor Roger Brown (podobnost jmen je náhodná!) nejprve v roce 2011 ve studii After Browne: The New Competitive Regime for English Higher Education (Center for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley, 2011) a v přednášce na Hope University v listopadu 2011 její přípravu i výsledky a nastínil další možný vývoj po roce 2012. Následně vyšel v University World News článek Brave new world of higher education funding, který hlavní myšlenky profesora Browna shrnuje. Na konci roku 2012 mu vyjde publikace o vývoji britského vysokého školství „Všechno je na prodej?“ (Everything for Sale?: The Marketisation of UK Higher Education. SRHE, Routlege 2012), který jeho argumentaci rozšiřuje a dotahuje.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články

Obrana veřejného vysokého školství

Britská diskuse o směřování vysokého školství aneb od Browneovy zprávy k obraně veřejného vysokého školství

Na podzim minulého roku byl v britském listu Guardian (27. 9. 2011) zveřejněn dokument Na obranu veřejného vysokého školství (In Defence of Public Higher Education), který podepsalo více než tři sta britských akademiků. Dokument je vnímán jako tzv. alternativní Bílá kniha (Alternative white paper), která se kriticky vymezuje vůči dvěma strategickým dokumentům současné Cameronovy vlády. Vládní Bílá kniha Higher Education—Students at the Heart of the System byla zveřejněna 27. června 2011. Druhým dokumentem je o rok starší tzv. Browneova zpráva Securing a Sustainable Future for Higher Education: The Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance o financování vysokého školství, která vznikala již v průběhu roku 2009 a zveřejněna byla po volbách v roce 2010. Z ohlasů celé Evropy je možné vycítit, že britská diskuse je velice důležitá i pro ostatní evropské země, neboť se týká některých základních otázek (paradigmat) chápání vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Společnost & VŠ, Všechny články

Evropské univerzity a výzvy trhu

Marino Regini – European Universities and the Challenge of the Market: A Comparative Analysis. Edward Elgar Publishing, 2011, Cheltenham, UK.

Profesor Marino Regini, prorektor milánské univerzity (Università di Milano), publikoval v loňském roce se svými italskými kolegy podnětnou srovnávací analýzu vztahu evropských vysokých škol (a vysokoškolských systémů) a trhu. Autoři analyzují, jak může být tržní logika ve vysokoškolských systémech relevantní vedle logiky tradičních aktérů, tedy státu a akademické obce. To celé nahlížejí v kontextu evropského trendu, který směřuje k posilování konkurenceschopnosti a marketizaci (posilování trhu) vysokého školství. Aktivity univerzit se totiž v evropských zemích stále více stávají předmětem vnější kontroly a ve vysokoškolské politice se prosazuje tržní logika.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Všechny články