Tag Archives: LERU

Integrované formy mobility studentů

Významné evropské výzkumné univerzity požadují integrovanější formy mobility studentů, které navážou na dosavadní úspěchy programu Erasmus. Ten totiž podle nich již dosáhl hranice svých možností a je proto zapotřebí otevřít prostor pro nové formy mobility, integrované přímo do návrhu studijních programů a založené na těsné spolupráci partnerských vysokých škol. Takové formy mobility budou ovšem nákladné a budou také vyžadovat mnohem více společného úsilí nejen na straně vysokoškolských institucí samotných, ale také jednotlivých států i Evropské komise. Jsou však důležitým krokem k modernizaci evropských vysokých škol a vysokoškolských systémů, jak zdůrazňuje nová studie International Curricula and Student Mobility, kterou před měsícem publikovalo LERU (League of European Research Universities), sdružení 21 významných výzkumných univerzit v Evropě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Výzkumné univerzity zakládají globální síť

Čtyři známá a prestižní uskupení vysokých škol, ve kterých figurují přední světové výzkumné univerzity (AAU, LERU, Liga C9 a Go8), se chystají vytvořit mezinárodní síť. Má fungovat souběžně se Světovou výzkumnou radou (Global Research Council), kterou v loňském roce založili představitelé agentur pro financování vědy a techniky z 50 zemí. V podstatě má jít o silnou vlivovou skupinu předních výzkumných univerzit, která bude nepochybně ovlivňovat další rozvoj a financování vědy, výzkumu a vývoje ve stále propojenějším světě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Výzkum, Všechny články