Tag Archives: Kvalita a relevance studia

Země EU naplňují evropské cíle ve vysokém školství 2020

V rámci pololetního politického cyklu (evropského semestru) Evropská komise pravidelně hodnotí, jak v posledním období členské země EU naplňují programové cíle strategie Europe 2020. Jednou z 33 klíčových oblastí (Key areas), které byly hodnoceny v prvním pololetí roku 2013, jsou i cíle v oblasti terciárního vzdělávání.

V části zprávy o terciárním vzdělávání (Europe 2020 Target: Tertiary Education Attainment) se Evropská komise zaměřuje především na plnění ukazatele (benchmarking) podílu vysokoškoláků v populaci ve věku 30–34 let a identifikuje případné důvody nedostatečného vývoje. Na závěr Evropská komise doporučuje, na co se z hlediska tohoto ukazatele mají členské země především zaměřit, aby Evropě pomohly podpořit ekonomický růst a obstát v globální konkurenci.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Společnost & VŠ, Všechny články