Tag Archives: Kariérový systém

Švédsko má podpořit špičkový výzkum na vysokých školách

V prosinci loňského roku (2012) byla publikována nová studie Švédské akademie věd (Fostering Breakthrough Research: A comparative study), jejímž úkolem bylo zjistit, proč se mezinárodní dopad švédského výzkumu v posledních dvaceti letech relativně snižuje. Studie poukazuje na řadu rozdílů v řízení a financování vědy a výzkumu mezi Švédskem (a Finskem, které je v obdobné situaci) na jedné straně a dalšími srovnatelnými, ale úspěšnějšími zeměmi – Dánskem, Nizozemskem a Švýcarskem – na straně druhé. Studie formuluje řadu doporučení, jak špičkový výzkum podpořit: navrhuje změny ve financování, v řízení na úrovni státu i jednotlivých institucí a ve způsobu, jak se zajišťuje rozvoj a kariéra výzkumných pracovníků. Navržené změny jsou bezpochyby zajímavé i pro českého čtenáře; švédská studie představuje inspirativní přínos i do naší diskuse o hodnocení a financování vědy a výzkumu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články, Švédsko