Tag Archives: Investice do vzdělávání

Průměr už nestačí: jednali ministři školství EU

Ministři školství členských zemí EU se 15. února 2013 sešli na prvním zasedání Education, Youth, Culture and Sport (EYCS) Council za irského předsednictví (za ČR se jednání zúčastnil první náměstek ministra Jiří Nantl). Na programu bylo za prvé projednat Sdělení Komise Rethinking Education: Investing in Skills for better socio-economic outcomes a doporučení obsažená v Annual Growth Survey 2013 a přijmout odpovídající závěry pro investování do vzdělávání a odborné přípravy. Za druhé bylo na programu diskutovat o tom, jak může vzdělávání a dosažení odpovídající kvalifikace přispět k zaměstnanosti, stabilitě a růstu. Na jednání byli proto přizváni dva význační experti – Andreas Schleicher z OECD a Lord David Puttnam, kancléř britské Open University. Irský ministr školství Ruarí Quinn také seznámil své kolegy se stavem projednávání priorit irského předsednictví, především přípravy nového programu Erasmus for All, který má nahradit všech sedm dosavadních programů v oblasti vzdělávání, mládeže a tělovýchovy. Za irského předsednictví proběhne v květnu ještě druhé zasedání EYCS Council.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Politika & VŠ, Všechny články

Italské volby, financování vysokého školství a SOS rektorů

Na konci února 2013 jdou Italové k parlamentním volbám. Volby rozhodnou, do jaké míry bude nová vláda schopná a dostatečně silná, aby provedla reformy nezbytné pro překonání ekonomické recese. V loňském roce totiž klesla ekonomická výkonnost Itálie o 2,3 %, nezaměstnanost je s 11 % nejvyšší za posledních osm let a nezaměstnanost mládeže dosáhla dokonce 37 %.

Vysoké školství a vysokoškolská politika nejsou ve středu zájmu předvolebních debat, ale v samém závěru volební kampaně vyzvala Konference rektorů italských univerzit všechny kandidáty na budoucího premiéra, aby příští vláda zařadila vzdělávání a výzkum mezi nejvýznamnější priority země.

Mezi témata předvolební kampaně se dostaly také přístup k vysokoškolskému vzdělání a financování studia. Diskuse v médiích se vedla například na téma kdo a do jaké míry vlastně financuje vysokoškolákům jejich studium.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Itálie, Politika & VŠ, Všechny články

Evropské výzvy na podporu vysokého školství a výzkumu

Tisíce jednotlivců i institucí vyzývají politické představitele Evropy, aby na nadcházejícím summitu Evropské rady k rozpočtu EU na další sedmileté období (2014–2020) podpořili evropský program pro výzkum Horizon 2020 a evropský program pro mezinárodní mobilitu studentů a učitelů Erasmus pro všechny (Erasmus for All). Tyto iniciativy jsou pochopitelné především proto, že se objevují předběžné návrhy, aby kvůli ekonomické a finanční krizi byl rozpočet EU na tyto programy v příštích letech krácen.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Politika & VŠ, Všechny články