Tag Archives: Formy spolupráce VŠ

Integrované formy mobility studentů

Významné evropské výzkumné univerzity požadují integrovanější formy mobility studentů, které navážou na dosavadní úspěchy programu Erasmus. Ten totiž podle nich již dosáhl hranice svých možností a je proto zapotřebí otevřít prostor pro nové formy mobility, integrované přímo do návrhu studijních programů a založené na těsné spolupráci partnerských vysokých škol. Takové formy mobility budou ovšem nákladné a budou také vyžadovat mnohem více společného úsilí nejen na straně vysokoškolských institucí samotných, ale také jednotlivých států i Evropské komise. Jsou však důležitým krokem k modernizaci evropských vysokých škol a vysokoškolských systémů, jak zdůrazňuje nová studie International Curricula and Student Mobility, kterou před měsícem publikovalo LERU (League of European Research Universities), sdružení 21 významných výzkumných univerzit v Evropě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články