Tag Archives: Financování mobility

Eurostudent o mobilitě studentů a internacionalizaci studia

Po třech předchozích informativních článcích ze závěrečné zprávy projektu Eurostudent V (Mezinárodní výzkum studentů vysokých škol Eurostudent, Kolik času studenti věnují studiu a kolik placené práci: co zjistil Eurostudent?Eurostudent V. Kolik mají studenti peněz a za co je utrácejí) se tentokrát věnujeme internacionalizaci studia a tzv. kreditní mobilitě studentů, tedy dalšímu významnému a sledovanému tématu. V článku se zabýváme nejen tím, jaké rozdíly jsou v mobilitě studentů mezi jednotlivými zeměmi EHEA zapojenými do výzkumu, ale i mezi různými skupinami studentů.

Využíváme přitom především informace obsažené v desáté kapitole právě publikované závěrečné zprávy výzkumu Eurostudent V 2012–2015. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators a z online databáze výzkumu Data Reporting Module (DRM). Pokud to bylo možné, porovnáváme výsledky pátého kola výzkumu s výsledky třetího kola, které proběhlo v období 2005–2008 (Eurostudent III 2005–2008. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators). Tento postup umožňuje do jisté postihnout změny, k nimž za necelé desetiletí došlo. Využíváme i některé další výsledky studie o mobilitě studentů (tzv. Intelligence Briefs), kterou v roce 2014 zpracoval nezávislý vídeňský ústav společenských věd Institut für Höhere Studien.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Studenti požadují dohodu o mobilitě a jejím financování

Ještě před dubnovou konferencí v Bukurešti o Boloňském procesu byla publikována výroční zpráva Evropské studentské unie (ESU) za rok 2012 „Bologna očima studentů“ (Bologna with Student Eyes). Konstatuje se v ní především, že „navzdory reformám a změnám, které ve vysokoškolském vzdělávání proběhly od roku 1999, dosažené výsledky stále pokulhávají za tím, k čemu se ministři zavázali a co ve svých cílech propagují. Vývoj během posledních tří let od konference v Lovani v roce 2009 není uspokojivý v celé řadě oblastí, některé dokonce zaznamenaly politováníhodný krok zpět.“ A dále, že „nejsledovanější z realizovaných akčních linií je mobilita studentů. Zásadní otázkou, kterou je však třeba řešit, je její financování.“ Díky iniciativě ESU se tak do programu ministerské konference dostaly požadavky vypracovat novou smlouvu o mobilitě studentů i akademických pracovníků a zajistit její lepší financování.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články