Tag Archives: Evropské priority

Průměr už nestačí: jednali ministři školství EU

Ministři školství členských zemí EU se 15. února 2013 sešli na prvním zasedání Education, Youth, Culture and Sport (EYCS) Council za irského předsednictví (za ČR se jednání zúčastnil první náměstek ministra Jiří Nantl). Na programu bylo za prvé projednat Sdělení Komise Rethinking Education: Investing in Skills for better socio-economic outcomes a doporučení obsažená v Annual Growth Survey 2013 a přijmout odpovídající závěry pro investování do vzdělávání a odborné přípravy. Za druhé bylo na programu diskutovat o tom, jak může vzdělávání a dosažení odpovídající kvalifikace přispět k zaměstnanosti, stabilitě a růstu. Na jednání byli proto přizváni dva význační experti – Andreas Schleicher z OECD a Lord David Puttnam, kancléř britské Open University. Irský ministr školství Ruarí Quinn také seznámil své kolegy se stavem projednávání priorit irského předsednictví, především přípravy nového programu Erasmus for All, který má nahradit všech sedm dosavadních programů v oblasti vzdělávání, mládeže a tělovýchovy. Za irského předsednictví proběhne v květnu ještě druhé zasedání EYCS Council.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Politika & VŠ, Všechny články

Investice do vysokého školství, investice pro budoucnost

Ve dnech 26.–27. 4. 2012 se v Bukurešti uskutečnila v pořadí již 8. konference ministrů zemí patřících do Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA), tradičně spojená se setkáním delegací z mimoevropských zemí v rámci Boloňského politického fóra. Letos se konference zúčastnilo 47 členských zemí Boloňského procesu a 25 mimoevropských států. Aktivní roli hrála jako během posledních zasedání rovněž Evropská komise.

Setkání ministrů v rámci Boloňského procesu lze vždy považovat za důležité pro rozvoj evropského vysokého školství ve střednědobém výhledu. Své priority pro rozvoj EHEA vydali ministři ve společném komuniké a pro spolupráci s ostatními kontinenty ve společném prohlášení Boloňského politického fóra. Jako první informaci o bukurešťské konferenci přináší Vysoké školství ve světě výtah a komentář k hlavním bodům ministerského komuniké; brzy však přineseme další informace.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Utváření VŠ, Všechny články