Tag Archives: Evropská komise

Podpora mobility studentů v evropských zemích

Evropská komise společně se svými agenturami Eurydice a EACEA vydala na konci roku 2013 zprávu o vytváření soustavy ukazatelů o podmínkách mobility studentů v Evropě (Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe). Navržená soustava ukazatelů umožňuje sledovat a porovnávat, jakou a jak rozdílnou podporu mobilitě studentů poskytují jednotlivé evropské země. Vedle již delší dobu známých údajů o rozsahu mobility studentů tedy zjišťuje, jakou politiku v oblasti mobility studentů evropské státy uplatňují. Zahrnuje šest tematických oblastí podpory mobility: informační a poradenské služby; přenositelnost grantů a půjček a finanční podpora mobilních studentů; jazyková příprava; kvalita mobility ve studiu; uznávání výstupů vzdělávání; podpora mobility znevýhodněných studentů.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Erasmus, internacionalizace a společné programy vysokých škol

Mezinárodní spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi probíhala v Evropské unii původně na bázi bilaterálních výměn studentů. Již od roku 1987 podporuje EU mobilitu vysokoškolských studentů a akademických pracovníků. V roce 2004 ovšem Evropská unie zahájila a od té doby v rámci programu Erasmus Mundus finančně podpořila 138 společných magisterských a 43 společných doktorských programů, do kterých se zapojilo téměř 700 univerzit a více než 16 tisíc studentů, doktorandů, vysokoškolských učitelů a výzkumníků. Nezávislá hodnocení potvrzují, že společný diplom představuje přidanou hodnotu, která absolventa značně zvýhodňuje na pracovním trhu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Politika & VŠ, Všechny články

Vytváření Evropského výzkumného prostoru příliš nepostupuje

Do oficiálního termínu, kdy měl být vytvořen Evropský výzkumný prostor (European Research Area – ERA), zbývají už jen dva měsíce (do konce roku 2013). Avšak podle v září publikované zprávy o vývoji evropského výzkumu není práce na vytvoření jednotného mezinárodního trhu výzkumu ani zdaleka u konce. Evropská komise na konci září oznámila, že výzkum v Evropské unii (EU) je nadále roztříštěný, protože nástroje financování výzkumné činnosti a politiky na podporu sdílení poznatků a zajištění otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu se ve 28 členských státech značně různí. Čerstvou zprávu o vývoji ERA diskutovali pod vedením předsedající komisařky EU pro vědu, výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinn ministři členských zemí EU na jednání Rady pro konkurenceschopnost v pátek 27. září 2013.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Výzkum, Všechny články