Tag Archives: ESU

Studenti chtějí ovlivnit financování vysokého školství v Evropě

Evropská studentská unie (ESU) prezentovala na konferenci konané 29. ledna 2013 v Bruselu výsledky svého čtyřletého projektu FINST (Financing the Students’ Future), který se zabýval dopady různých evropských systémů financování vysokého školství na studenty. Závěry projektu byly představeny v řadě prezentací a publikovány ve shrnující zprávě (Compendium on financing of higher education).

Jedním z nepřehlédnutelných cílů projektu bylo vybavit studenty v evropských zemí argumenty na podporu veřejného financování vysokého školství (Financing Students Toolkit). Studenti chtějí být (i na základě výsledků projektu) považováni za rovnoprávné partnery a jako takoví zapojeni do politické diskuse o dalším vývoji financování vysokého školství a studia v Evropě.

Místopředseda ESU Rok Primozic, jeden z hlavních koordinátorů projektu, uvedl, že výsledky projektu pomohou porozumět složitým vztahům mezi vysokoškolským studiem a politikou veřejných financí. Na řešení projektu se vedle centrály ESU podílely především národní studentské organizace z Estonska (EUL), Rakouska (OH) a Spojeného království (NUS-UK); podporu projektu poskytovala také známá servisní německá odborná instituce (HIS).

Více viz: FINST (Financing the Students’ Future).

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Krátké zprávy, Studenti

Studenti vysokých škol: dojné krávy nebo konkurenční výhoda?

Allan Päll – Students: Cash cows or a nations asset? ScienceGuide 30. 01. 2012.

Investice do vysokého školství nejsou jedním z dnešních problémů Evropy, jsou jejich řešením

V  článku z 30. ledna 2012 přinesl ScienceGuide stanovisko současného předsedy ESU (European Students‘ Union) k financování vysokého školství. Allan Päll v něm ze svých ideových pozic kritizuje snahu přesouvat finanční břímě na studenty a naopak zdůrazňuje přínos vysokého školství pro společnost stejně jako nutnost dále zvyšovat participaci na něm. (Velice podobný text byl pod názvem „EUROPE: Student unrest in an era of economic crisis“ publikován také 8. ledna 2012 v University World News.) Zveřejňujeme mírně zkrácený výtah z obou článků.

Evropská unie studentů ESU je zastřešující organizací, která sdružuje 45 národních unií studentů z 38 zemí a reprezentuje přibližně 11 milionů studentů evropských vysokých škol. Hájí jejich studijní, sociální, ekonomické a kulturní zájmy na evropské úrovni vůči organizacím jako EU, Rada Evropy a UNESCO. ESU má poradní hlas v Boloňském procesu a je plnoprávným členem Evropského fóra mládeže (YFJ – Youth Forum Jeunesse).

Allan Päll z Estonska byl zvolen předsedou ESU pro roky 2011–2012. Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol v České republice, byl v rámci ESU pro rok 2012 zvolen jedním z představitelů Výboru pro vnitřní záležitosti (CID – Committee for Internal Development). 

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Studenti, Všechny články