Tag Archives: Erasmus for All

Půjčky na magisterské studium v programu Erasmus

V návrhu programu Erasmus for All pro období 2014–2020 se objevuje řada zcela nových iniciativ na podporu vysokého školství. Jednou z nich je, že se Evropská komise zaručí za půjčky na magisterské studium (Erasmus Master Student Loan Guarantee)umožní tak podstatně rozšířit možnosti studia v zahraničí. Evropská unie studentů ESU (European Students’ Union) to však opakovaně kritizovala a vyzvala komisi, aby od tohoto návrhu upustila a o ušetřené prostředky zvýšila existující typy (nevratných) stipendií. Na její výzvu nyní reagoval Adam Tyson, který v Evropské komisi za program Erasmus odpovídá, aby vysvětlil smysl a důvody tohoto kroku.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Studenti, Všechny články

Integrované formy mobility studentů

Významné evropské výzkumné univerzity požadují integrovanější formy mobility studentů, které navážou na dosavadní úspěchy programu Erasmus. Ten totiž podle nich již dosáhl hranice svých možností a je proto zapotřebí otevřít prostor pro nové formy mobility, integrované přímo do návrhu studijních programů a založené na těsné spolupráci partnerských vysokých škol. Takové formy mobility budou ovšem nákladné a budou také vyžadovat mnohem více společného úsilí nejen na straně vysokoškolských institucí samotných, ale také jednotlivých států i Evropské komise. Jsou však důležitým krokem k modernizaci evropských vysokých škol a vysokoškolských systémů, jak zdůrazňuje nová studie International Curricula and Student Mobility, kterou před měsícem publikovalo LERU (League of European Research Universities), sdružení 21 významných výzkumných univerzit v Evropě.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Evropské výzvy na podporu vysokého školství a výzkumu

Tisíce jednotlivců i institucí vyzývají politické představitele Evropy, aby na nadcházejícím summitu Evropské rady k rozpočtu EU na další sedmileté období (2014–2020) podpořili evropský program pro výzkum Horizon 2020 a evropský program pro mezinárodní mobilitu studentů a učitelů Erasmus pro všechny (Erasmus for All). Tyto iniciativy jsou pochopitelné především proto, že se objevují předběžné návrhy, aby kvůli ekonomické a finanční krizi byl rozpočet EU na tyto programy v příštích letech krácen.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Politika & VŠ, Všechny články