Tag Archives: Ekonomická krize

Ekonomická krize dál škrtí rozpočty evropských vysokých škol

Evropská asociace univerzit (EUA) ve spolupráci s národními rektorskými konferencemi evropských zemí od roku 2008 systematicky sleduje a vyhodnocuje důsledky finanční krize a poklesu ekonomiky pro vysoké školství v evropských zemích. K tomu účelu vytvořené pracoviště (EUA Public Funding Observatory) o tom každoročně před létem publikuje zprávu (o té loňské jsme před rokem referovali v článku Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství).

Letošní zpráva (Spring 2013) podává přesnější obrázek o vývoji v celém sledovaném období 2008–2012, který je také o něco pochmurnější, protože zdokonalení metodiky umožnilo očistit údaje o financování vysokých škol od vlivu inflace. Důsledky krize se prohlubují a rozdíly mezi různými částmi Evropy se dále zvětšují. Zprávu doplňuje i pravidelně aktualizovaný interaktivní online nástroj (interactive online tool), který ukazuje hlavní údaje o stavu financování v jednotlivých zemích.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články

Jak se evropské vysoké školy udrží v novém ekonomickém klimatu?

Ve dnech 11. až 12. června upořádala Evropská asociace univerzit (European University Association – EUA) v Salcburku své první fórum o financování (EUA Funding Forum), jehož se účastnilo na 600 zástupců evropských vysokých škol, expertů a osob odpovědných za vysokoškolskou politiku i soukromých investorů. Jednali o důsledcích ekonomické krize na financování vysokého školství v jednotlivých evropských zemích a o způsobu, jak na to vysoké školy reagují, o připravovaných evropských programech pro období 2014–2020 a především o tom, jak do budoucnosti zajistit udržitelné financování vysokých škol. Přinášíme první ohlasy, které se objevily v médiích. Nejzávažnějším zprávám a prezentacím se budeme věnovat v dalších příspěvcích.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články

Úsporná opatření v evropském vysokém školství

V důsledku ekonomických, finančních a rozpočtových problémů přistupuje v poslední době řada evropských zemi ke snižování veřejných výdajů také na vysoké školství a na výzkum. Je zřejmé, že se nejedná pouze o krátkodobý výkyv, a je velice pravděpodobné, že se nevyhne ani České republice (vycházíme například z informací o projednávání státního rozpočtu ve vládě a v parlamentu na konci roku 2011). Mohou tím být zahájeny významné procesy, které v příštích letech sice postupně, avšak zcela zásadně změní celkovou podobu a hlavní charakteristiky vysokého školství v evropských zemích, jako se to již začíná dít ve Velké Británii. V těchto širších souvislostech považujeme proto za důležité neustále sledovat, shrnovat a vyhodnocovat vývoj v jiných evropských (případně i neevropských) zemích. Dnešní příspěvky k tomuto tématu tedy nepochybně nejsou poslední.

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Nizozemsko, Všechny články