Tag Archives: EHEA

Investice do vysokého školství, investice pro budoucnost

Ve dnech 26.–27. 4. 2012 se v Bukurešti uskutečnila v pořadí již 8. konference ministrů zemí patřících do Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA), tradičně spojená se setkáním delegací z mimoevropských zemí v rámci Boloňského politického fóra. Letos se konference zúčastnilo 47 členských zemí Boloňského procesu a 25 mimoevropských států. Aktivní roli hrála jako během posledních zasedání rovněž Evropská komise.

Setkání ministrů v rámci Boloňského procesu lze vždy považovat za důležité pro rozvoj evropského vysokého školství ve střednědobém výhledu. Své priority pro rozvoj EHEA vydali ministři ve společném komuniké a pro spolupráci s ostatními kontinenty ve společném prohlášení Boloňského politického fóra. Jako první informaci o bukurešťské konferenci přináší Vysoké školství ve světě výtah a komentář k hlavním bodům ministerského komuniké; brzy však přineseme další informace.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Utváření VŠ, Všechny články

Nové výzvy Boloňského procesu

Jaká témata lze očekávat na jednání konference ministrů v Bukurešti?

Ve dnech 26.–27. 4. 2012 se v Bukurešti uskuteční v pořadí již 8. konference ministrů zemí patřících do Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Jeho vyhlášení v roce 2010 se stalo důležitým milníkem Boloňského procesu (1999). Ministři se scházeli původně každé dva roky a nyní každé tři roky, aby nasměrovali rozvoj EHEA na příští léta. Je pravděpodobné, že závěry z jednání v Bukurešti se stanou podstatné i pro české vysoké školství. Proto se k jejich hlavnímu směrování budeme opakovaně věnovat. V následujícím příspěvku se pokoušíme vystihnout základní témata připravovaného jednání.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články

Přípravy na konferenci ministrů v Bukurešti v rámci Boloňského procesu vrcholí

Po poslední konferenci ministrů ve Vídni a Budapešti v březnu 2010 se jednání na nejvyšší úrovni Boloňského procesu přesouvá do Bukurešti. Řada přípravných aktivit vrcholila vědeckou konferencí v Bukurešti v říjnu 2011 a v posledních týdnech probíhají intenzivní přípravy podkladů pro dubnové jednání ministrů. Výstupy konference stejně jako plánované jednání ministrů mimo jiné nahlíží „za obzor“ současné podoby Boloňského procesu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články